PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG EFFEKTIV SPARRING
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.

Vi yder en professionel rådgivning på specialistniveau inden for alle områder af erhvervs- og personretten.

Vi stræber efter pragmatiske og effektive løsninger, hvor det er muligt, men yder også en stærk repræsentation i konflikter, hvis de ikke kan undgås.

Se mere om vores advokater, arbejdsområder eller kontakt os på telefon eller e-mail for en uforpligtende dialog.

UPDATES

HAR LEJER RET TIL PARKERING I GåRDEN SOM FøLGE AF UDLEJERS STILTIENDE ACCEPT?

Højesterets dom afsagt den 2. september 2014:
Lejer havde...
...

UDBUD AF BYGGE- OG KONSTRUKTIONSMATERIALER

Må EN ARBEJDSGIVER AFSKEDIGE EN MEDARBEJDER På GRUND AF FEDME – OG ER FEDME EGENTLIG ET...

EU-domstolens generaladvokat kom for nyligt (nærmere......
Aumento