PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG EFFEKTIV SPARRING
Aumento Advokatfirma er et slagkraftigt hold af advokater med solid erfaring og ekspertise 360 grader rundt i det juridiske kompas.

Vi yder en professionel rådgivning på specialistniveau inden for alle områder af erhvervs- og personretten.

Vi stræber efter pragmatiske og effektive løsninger, hvor det er muligt, men yder også en stærk repræsentation i konflikter, hvis de ikke kan undgås.

Se mere om vores advokater, arbejdsområder eller kontakt os på telefon eller e-mail for en uforpligtende dialog.

UPDATES

OPSIGELSE EFTER 120-DAGES REGLEN - ER DET STADIG EN MULIGHED?

Efter funktionærlovens § 5 stk. 2 kan en medarbejder...

...

TILSIDESÆTTELSE AF VILKÅR I EN LEJEKONTRAKT OM NYISTANDSÆTTELSE VED LEJEMÅLETS FRAFLYTNING

Højesteret har den 8. april 2014 afsagt en dom om......

HUSK AT TINGLYSE HåNDPANTERETTIGHEDER I EJERPANTEBREVE INDEN DEN 8. SEPTEMBER 2014

Har man et ejerpantebrev i fast ejendom i håndpant til......
Aumento