Vi arbejder dedikeret på at være det fortrukne valg

Arbejdsområder

Familie, børn og skilsmisse

Ægtepagt og særeje

Skilsmisse og bodeling

Forældremyndighed, samvær og bopæl

Fast ejendom og byggeri

Køb og salg af investeringsejendomme

Køb og salg af bolig

Entreprise og byggeret

Forsikring og risikoafdækning

Køb og salg af virksomheder

Salgsforberedelser og due diligence

Forhandling og aftaleindgåelse

Finansieringsaftaler

Investering i start-ups

Bolig og udlejning

Boligudlejning

Erhvervsudlejning

Ejerforeninger og andelsboligforeninger

Inkasso og konkurs

Rekonstruktion af nødlidende selskaber

Konkursbehandling

Inkasso og debitorstyring

Proces og konfliktløsning

Retssager og voldgift

Forbuds- og fogedsager

Mediation

Selskaber og etablering

Selskaber og personlige virksomheder

Omstruktureringer, fusioner og spaltninger

Ejeraftaler og partnerselskaber

Foreninger og fonde

It og software

Software- og licensaftaler

Udviklings- og driftsaftaler

Beskyttelse af digital ophavsret

Testamente og arv

Testamenter

Behandling af dødsboer

Arveretssager

Branding, Design og Opfindelser

Varemærker og ophavsrettigheder

Design og kopiprodukter

Patenter og licens

Entertainment og sport

Musik og optrædende kunstnere

Sportskontrakter

Sponsoraftaler

Udbud og offentligt indkøb

Tilbudsafgivelse

Udbudsforretninger

Klagesager

Persondata og markedsføring

Persondata og ansvar for data

Online markedsføring

Markedsføring og erhvervshemmeligheder

Skat og afgifter

Dansk og international beskatning

Førelse af skatte- og afgiftssager

Anmodning om bindende svar

Forvarerbistand i skattestraffesager

Offentlig regulering

Miljø- og affald

Fødevarer

Offentlig forvaltning og myndigheder

Forsyningsret

Øvrige arbejdsområder

Bestyrelsesarbejde

Strafferet

Kurser for virksomheder

Sekretariatsvirksomhed og lobbyisme

Arbejde og ansættelse

Ansættelseskontrakt

Opsigelse og fratrædelse

Overenskomster

Dansk og EU-konkurrenceret

Konkurrencebegrænsende aftaler

Fusionskontrol

Misbrug af dominerende stilling

Erhvervsaftaler og erstatning

Forretningsbetingelser

Ramme- og samarbejdsaftaler

Erstatningsopgørelse og -krav

Distribution og salg

Agentforhold

Forhandleraftaler

Franchising