Mads Broe Trustrup
Specialer
Karriere

Aumento Advokatfirma, 2024 –

Retten i Hillerød, 2021 – 2022

Ekstern lektor i Civilprocesret, Københavns Universitet, 2020

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab, 2019 –

Trustpilot A/S, 2018 – 2019

Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet, 2018

Horten Advokatpartnerselskab, 2013 – 2018

Udannelse

Advokat, 2018

Cand.jur., Københavns Universitet, 2015

Studieophold, Humboldt-Universität zu Berlin, 2015

Medlemskaber
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Tysk

Formalia

Mads Broe Trustrup

(+45) 3070 2306

mtr@aumento.dk

Dianati & Klink Larsen Advokatpartnerselskab (CVR.nr. 44287668), er organiseret som advokatpartnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Mads Broe Trustrup er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mads Broe Trustrup har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 5 mio. DKK og en fælles overliggende dækningssum på 45 mio. DKK pr. år, samt stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat.

Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Aumento Advokatfirma, 2024 –

Retten i Hillerød, 2021 – 2022

Ekstern lektor i Civilprocesret, Københavns Universitet, 2020

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab, 2019 –

Trustpilot A/S, 2018 – 2019

Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet, 2018

Horten Advokatpartnerselskab, 2013 – 2018

Udannelse

Advokat, 2018

Cand.jur., Københavns Universitet, 2015

Studieophold, Humboldt-Universität zu Berlin, 2015

Specialer

Entrepriseret
Infrastruktur
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Tysk

Profil

Mads Broe Trustrup arbejder med tvistløsning, herunder rets- og voldgiftssager, navnlig inden for bygge- og anlægsbranchen og på intensivt regulerede retsområder.

Mads har tidligere arbejdet som dommerfuldmægtig ved en byret, og har derigennem opnået en unik erfaring og indsigt i, hvordan en retssag bør tilrettelægges og gennemføres.

Herudover har Mads betydelig erfaring med alle former for offentligretlig regulering af fast ejendom, herunder især miljø- og planretlige emner. Mads beskæftiger sig med både myndighedsbehandling, rets- og klagenævnssager på dette område, ligesom Mads virker som forsvarer i sager om overtrædelse af miljølovgivningen.

Mads underviser i civilprocesret på Københavns Universitet, og har tidligere undervist i forvaltningsret samme sted.

Teams

Mads Broe Trustrup
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Mads Broe Trustrup
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Updates

Mads Broe Trustrup
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Mads Broe Trustrup
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Mads Broe Trustrup arbejder med tvistløsning, herunder rets- og voldgiftssager, navnlig inden for bygge- og anlægsbranchen og på intensivt regulerede retsområder.

Mads har tidligere arbejdet som dommerfuldmægtig ved en byret, og har derigennem opnået en unik erfaring og indsigt i, hvordan en retssag bør tilrettelægges og gennemføres.

Herudover har Mads betydelig erfaring med alle former for offentligretlig regulering af fast ejendom, herunder især miljø- og planretlige emner. Mads beskæftiger sig med både myndighedsbehandling, rets- og klagenævnssager på dette område, ligesom Mads virker som forsvarer i sager om overtrædelse af miljølovgivningen.

Mads underviser i civilprocesret på Københavns Universitet, og har tidligere undervist i forvaltningsret samme sted.

Teams

Mads Broe Trustrup
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Mads Broe Trustrup
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Mads Broe Trustrup
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Mads Broe Trustrup
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Karriere

Aumento Advokatfirma, 2024 –

Retten i Hillerød, 2021 – 2022

Ekstern lektor i Civilprocesret, Københavns Universitet, 2020

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab, 2019 –

Trustpilot A/S, 2018 – 2019

Ekstern underviser i Forvaltningsret, Københavns Universitet, 2018

Horten Advokatpartnerselskab, 2013 – 2018

Uddannelse

Advokat, 2018

Cand.jur., Københavns Universitet, 2015

Studieophold, Humboldt-Universität zu Berlin, 2015

Medlemskaber
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Tysk

Formalia

Mads Broe Trustrup

(+45) 3070 2306

mtr@aumento.dk

Dianati & Klink Larsen Advokatpartnerselskab (CVR.nr. 44287668), er organiseret som advokatpartnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Mads Broe Trustrup er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mads Broe Trustrup har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 5 mio. DKK og en fælles overliggende dækningssum på 45 mio. DKK pr. år, samt stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat.

Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning