Titti Kopp
Specialer
Karriere

Direktør, Miljø jura og Bæredygtighed, Projektudviklingsdivision, Sund & Bælt Holding A/S, 2022-2023

Chef for jura og miljø og General Counsel, (Kattegat- og Als-Fyn-projekterne), Sund & Bælt Holding A/S, 2019-2022

Advokat, Director, Head of Environment, Lundgrens Advokatpartnerselskab, 2017-2019

Generel Counsel, Femern A/S, 2015-2017

Legal Advisor, Plan Approval & Environment, Femern A/S,2012-2015

Senior Legal Advisor, COWI, 2008-2012

Dommerfuldmægtig, Retten i Glostrup, Danmarks Domstole 2007-2008

Fuldmægtig, Naturklagenævnet, 2005-2007

Advokatfuldmægtig, Dahl, Koch og Boll, nu DahlAdvokatanpartsselskab, 2000-2005

Ph.d.- stipendiat, Århus Universitet 1999-2004

Udannelse

Cand.jur. 1999

Ph.d. i miljø- og forvaltningsret, 2004

Medlemskaber

Danske miljøadvokater

Selskab for Miljøret

Byggesocietetet

Miljøretskaffen

Foreningen for kommunal- og forvaltningsret

Advokatsamfundet

Sprog

Engelsk

Formalia

Titti Kopp

(+45) 5162 7235

tk@aumento.dk

Advokatfirmaet Kopp ApS (44552795), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Titti Kopp er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Titti Kopp har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Direktør, Miljø jura og Bæredygtighed, Projektudviklingsdivision, Sund & Bælt Holding A/S, 2022-2023

Chef for jura og miljø og General Counsel, (Kattegat- og Als-Fyn-projekterne), Sund & Bælt Holding A/S, 2019-2022

Advokat, Director, Head of Environment, Lundgrens Advokatpartnerselskab, 2017-2019

Generel Counsel, Femern A/S, 2015-2017

Legal Advisor, Plan Approval & Environment, Femern A/S,2012-2015

Senior Legal Advisor, COWI, 2008-2012

Dommerfuldmægtig, Retten i Glostrup, Danmarks Domstole 2007-2008

Fuldmægtig, Naturklagenævnet, 2005-2007

Advokatfuldmægtig, Dahl, Koch og Boll, nu DahlAdvokatanpartsselskab, 2000-2005

Ph.d.- stipendiat, Århus Universitet 1999-2004

Udannelse

Cand.jur. 1999

Ph.d. i miljø- og forvaltningsret, 2004

Specialer

Miljøret
Klima & Bæredygtighed
Sprog

Engelsk

Profil

Titti Kopp er specialist i miljøret, herunder også de tilknyttede klima- og bæredygtighedsretlige emner. Titti har særlig erfaring med miljøretlig rådgivning knyttet til projektudvikling af infrastruktur- og byggeri. Titti har dyb indsigt i komplekse miljøretlige problemstillinger knyttet til miljøvurdering af planer/programmer (SMV) og projekter (VVM) samt de supplerende lovgivningskrav relateret til beskyttelse af natur, vand, klima og planforhold. Titti har desuden stor erfaring med regulering gennem anlægslove, ekspropriation og ledningsret.  

Miljøret og myndighedsbehandling

Titti Kopp kender til alle faldgruberne forbundet med myndighedsbehandling af infrastruktur og byggeri. Hvad enten du er en myndighed, som skal give en tilladelse, påbud eller forbud eller en virksomhed, som har modtaget sådanne, så er Titti derfor en kompetent rådgiver at spørge til råds og lade sig bistå af.

Teams

Titti Kopp
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Titti Kopp
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Updates

Titti Kopp
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Titti Kopp
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Titti Kopp er specialist i miljøret, herunder også de tilknyttede klima- og bæredygtighedsretlige emner. Titti har særlig erfaring med miljøretlig rådgivning knyttet til projektudvikling af infrastruktur- og byggeri. Titti har dyb indsigt i komplekse miljøretlige problemstillinger knyttet til miljøvurdering af planer/programmer (SMV) og projekter (VVM) samt de supplerende lovgivningskrav relateret til beskyttelse af natur, vand, klima og planforhold. Titti har desuden stor erfaring med regulering gennem anlægslove, ekspropriation og ledningsret.  

Miljøret og myndighedsbehandling

Titti Kopp kender til alle faldgruberne forbundet med myndighedsbehandling af infrastruktur og byggeri. Hvad enten du er en myndighed, som skal give en tilladelse, påbud eller forbud eller en virksomhed, som har modtaget sådanne, så er Titti derfor en kompetent rådgiver at spørge til råds og lade sig bistå af.

Teams

Titti Kopp
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Titti Kopp
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Titti Kopp
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Titti Kopp
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Karriere

Direktør, Miljø jura og Bæredygtighed, Projektudviklingsdivision, Sund & Bælt Holding A/S, 2022-2023

Chef for jura og miljø og General Counsel, (Kattegat- og Als-Fyn-projekterne), Sund & Bælt Holding A/S, 2019-2022

Advokat, Director, Head of Environment, Lundgrens Advokatpartnerselskab, 2017-2019

Generel Counsel, Femern A/S, 2015-2017

Legal Advisor, Plan Approval & Environment, Femern A/S,2012-2015

Senior Legal Advisor, COWI, 2008-2012

Dommerfuldmægtig, Retten i Glostrup, Danmarks Domstole 2007-2008

Fuldmægtig, Naturklagenævnet, 2005-2007

Advokatfuldmægtig, Dahl, Koch og Boll, nu DahlAdvokatanpartsselskab, 2000-2005

Ph.d.- stipendiat, Århus Universitet 1999-2004

Uddannelse

Cand.jur. 1999

Ph.d. i miljø- og forvaltningsret, 2004

Medlemskaber

Danske miljøadvokater

Selskab for Miljøret

Byggesocietetet

Miljøretskaffen

Foreningen for kommunal- og forvaltningsret

Advokatsamfundet

Sprog

Engelsk

Formalia

Titti Kopp

(+45) 5162 7235

tk@aumento.dk

Advokatfirmaet Kopp ApS (44552795), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Titti Kopp er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Titti Kopp har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning