Advokat (L), Partner

Anja Linde

ANSÆTTELSESRET – MED FOKUS PÅ FUNKTIONÆRER

Anja har specialiseret sig i rådgivning vedrørende ansættelsesretlige forhold, med særlig vægt på ansættelse, og afskedigelse af funktionærer og direktører. Det er vigtigt for Anja at yde en kompetentrådgivning, og skabe værdi for sine klienter ved at undgå omkostningstungeansættelsesretlige tvister. Men hvis tvisten og retssagen er uundgåelig, går Anja gerne i retten for at sikre sine klienters rettigheder, og hun har opnået stor erfaring i procesførelse for byretten og landsretten.


PERSONDATABESKYTTELSE - GDPR

Afledt af ansættelsesretten har Anja opnået stor indsigt og erfaring indenfor persondatabeskyttelse/persondataret, og bistår sine klienter løbende med at være compliant meddatabeskyttelsesforordningen. Derudover bistår Anja sine klienter med at håndtere henvendelser fra registrerede, der ønsker at udnytte sine rettigheder i henhold til databebeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Landsret, 2017

Advokatbeskikkelse, 2010

Cand.jur., Århus Universitet, 2006

HA Jur., Aalborg Universitet, 2003

Formalia

Anja Linde

(+45) 6013 9726

al@aumento.dk

 

Advokat Anja Linde (34947295), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Anja Linde er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Anja Linde har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Sydbank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat, Aumento Advokatfirma, 2011-

Advokat, Dreist Advokater, 2010-2011

Advokatfuldmægtig/Advokat, Lowzow og Monberg, 2008-2010

Advokatfuldmægtig, Advodan Vejen, 2006-2008

Sprog

Engelsk

Skandinavisk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Ajax Københavns Erhvervsnetværk

Danske ansættelsesadvokater

Det Borgerlige erhvervsnetværk

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
Before the final purchase agreement Anja walked us through all the legal, financial and real-estat related documentation. She also handled all the communication with the real-estate agency.

Ivan Arana Aristi

Anbefaling af advokat - Anja Linde

‍Har fra starten af benyttet mig af Anjas fantastiske kompetencer som advokat. Hun leverer en skarp rådgivning, velskrevne kontrakter og ærlighed! Jeg er ikke et sekund i tvivl om hvem jeg benytter mig af når jeg har brug for juridisk bistand, hvad enten der er inkasso, ansættelsesret, boligret, salgs og leveringsbetingelser med mere.

Frederik Schrøder

Anbefaling af advokat - Anja Linde

‍Anja deltog i forhandlingen med min arbejdsgiver, hvilket var et stort plus for mig, da de tilsyneladende fik respekt for Anjas kompetence, fremtoning og indsats.

Britta Berg

Anbefaling af advokat - Anja Linde

No items found.
Before the final purchase agreement Anja walked us through all the legal, financial and real-estat related documentation. She also handled all the communication with the real-estate agency.

Ivan Arana Aristi

Anbefaling af advokat - Anja Linde

‍Har fra starten af benyttet mig af Anjas fantastiske kompetencer som advokat. Hun leverer en skarp rådgivning, velskrevne kontrakter og ærlighed! Jeg er ikke et sekund i tvivl om hvem jeg benytter mig af når jeg har brug for juridisk bistand, hvad enten der er inkasso, ansættelsesret, boligret, salgs og leveringsbetingelser med mere.

Frederik Schrøder

Anbefaling af advokat - Anja Linde

‍Anja deltog i forhandlingen med min arbejdsgiver, hvilket var et stort plus for mig, da de tilsyneladende fik respekt for Anjas kompetence, fremtoning og indsats.

Britta Berg

Anbefaling af advokat - Anja Linde

Udgivelser af

Anja Linde