Advokat, Partner

Anne-Marie Juhl Andersen

Anne-Marie Juhl Andersen er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, hvilket hun arbejdede som fra 1988 og frem til 2004. Undervejs begyndte hun at læse jura sideløbende med arbejdet som lærer, indtil hun dimitterede som jurist.

Anne-Marie beskæftiger sig hovedsageligt med familieret med speciale i børnesager.

Rådgivningen inden for familieret dækker over følgende sagsområder:

Formueaftaler i ægteskabet herunder aftaler i forbindelse med generationsskifte
Separation og skilsmisse
Bodeling og formueopgørelse
Forældremyndighed og bopæl, samvær testamenter.
Arv og behandling af dødsboer

Anne-Marie giver kvalificeret og professionel juridisk rådgivning med fokus på at finde en tilfredsstillende og mindelig løsning på problemerne gennem dialog mellem parterne. I tilfælde af problemstillinger ikke ender med forlig fører hun sagen i retten, for at få den bedst mulige løsning ved domstolene.

Ved sin sagsbehandling er hun til stadighed i dialog med klienten via mail og telefon, således at klienten altid kan følge med i sin sag, samt oplever at advokaten er tilgængelig. Alle større skrivelser sendes først til klientens kommentar i udkast.

I hendes virke som advokatfuldmægtig og senere advokat har hun deltaget i adskillige kurser om problemløsning og mediation.

Privat er Anne-Marie gift og mor til seks børn.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand. Jur., Københavns Universitet 2004
Folkeskolelærer fra Zahles Seminarium

Formalia

CVR : 36378042 organiseret som enkeltmandsvirksomhed
Forsikring : HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Vendsyssel Sparekasse

Karriere

Advokat, Aumento Advokatfirma 2013-
Magnusson Advokatfirma 2012-2013
Advokatfuldmægtig og advokat hos Advokat Kirsten Reimers-Lund 2007-2012
Fuldmægtig i Arbejdsskadestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet 2004-2007

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Det siger andre
Anne-Marie skal have mange tak for et veludført arbejde. Jeg har følt mig meget tryg ved hendes vejledning hele vejen igennem.

Klient, skilsmissesag

Anbefaling af advokat - Anne-Marie Juhl Andersen

Anne-Marie har hele vejen igennem bevaret den røde tråd. Hun har været konkret og målrettet. Anne-Marie er meget empatisk og en god menneskekender.

Klient, sag om forældremyndighed

Anbefaling af advokat - Anne-Marie Juhl Andersen

No items found.
Anne-Marie skal have mange tak for et veludført arbejde. Jeg har følt mig meget tryg ved hendes vejledning hele vejen igennem.

Klient, skilsmissesag

Anbefaling af advokat - Anne-Marie Juhl Andersen

Anne-Marie har hele vejen igennem bevaret den røde tråd. Hun har været konkret og målrettet. Anne-Marie er meget empatisk og en god menneskekender.

Klient, sag om forældremyndighed

Anbefaling af advokat - Anne-Marie Juhl Andersen

Udgivelser af

Anne-Marie Juhl Andersen

No items found.