Advokat (H), Partner

Asaf M. Fazal

Asaf M. Fazal har igennem sin brede erfaring opnået specialviden om rådgivning af små- og mellemstore virksomheder i erhvervsretlige forhold, hvor han - bl.a. i kraft af sin uddannelsesmæssige baggrund - har et indgående kendskab til sammenspillet mellem juridiske, regnskabsmæssige og strategiske forhold. I sin rådgivning har Asaf M. Fazal særligt fokus på virksomhedernes driftsmæssige og finansielle risiko samt på sammenhængen mellem rentabilitet, vækst og pengestrømme i et analytisk perspektiv. Asaf M. Fazals klienter har gennem årene fået rådgivningsmæssig og økonomisk glæde af hans interesse og kendskab til sammenspillet mellem disse forhold.

Inden for erhvervsretten rådgiver Asaf M. Fazal om køberetlige forhold, kontraktsretlige forhold, forhandler- og agentretlige forhold, grundlæggende obligationsret, opstart af virksomhed, valg af selskabsform, selskabsstiftelser, ejeraftaler, køb og salg af virksomhed, fusioner og spaltninger, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder samt køb, salg og leje af fast ejendom.

Asaf M. Fazal har gennem de seneste 10 år opnået betydelig procedureerfaring ved førelse af ganske mange retssager vedrørende erhvervsretlige forhold ved byretter i Danmark, ved Østre- og Vestre landsret, ved Sø- og handelsretten samt ved førelse af sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Igennem sit arbejde har Asaf M. Fazal tillige opnået specialviden om inddrivelse af massefordringer og har rådgivet klienter blandt landets største virksomheder og med sagsporteføljer på meget store beløb. Asaf M. Fazal bistår i den forbindelse klienter med at vurdere dels økonomiske og særligt procesøkonomiske overvejelser ved behandling af disse sagsporteføljer. Særligt fokus har Asaf M. Fazal haft på den regnskabsmæssige analyse af inddrivelsesprocenter og afregningsprocenter ved inddrivelse af fordringer, hvilket har bevirket at Asaf M. Fazal tillige har bidraget med at udvikle specifikke it-mæssige løsninger til brug herfor.

Derudover beskæftiger Asaf M. Fazal sig med rådgivning indenfor sportsretten og bistår sportsklubber og sportsudøvere med udarbejdelse af kontrakter og sponsoraftaler samt rådgivning i tilknytning hertil.

Asaf M. Fazal varetager altid aktivt sine klienters rettigheder og er klienternes rådgiver i alle forhold. Asaf M. Fazal repræsenterer klienterne ved at iagttage klienternes fortrolighed og bevarer også altid sin uafhængighed og integritet. I forbindelse med varetagelse af klienternes opgaver sætter Asaf M. Fazal en dyd i at udvise den nødvendige respekt overfor personer og myndigheder, som han har kontakt med på sine klienters vegne.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Master i faget konfliktmægling, Københavns Universitet, 2010
Master i fagene konfliktforståelse og forhandling, Københavns Universitet, 2009
Møderet for Landsret, 2008
Advokat, 2006
Cand.merc.aud., i ledelsens informationssystemer, CBS, 2006
Advokatfuldmægtig, 2003
Cand.jur., Københavns Universitet, 2003
Cand.merc.aud., i erhvervsret og boregnskaber, CBS, 1994
Bachelor i økonomi (HA), CBS, 1993

Formalia

CVR : 34215561
Organiseret som anpartsselskab
Forsikring :  HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012
Dækningssum : 50 mio. DKK
Pengeinstitut : Jyske Bank

Karriere

Advokat, Partner, Aumento Advokatfirma 2012-
Advokat, Advokatfirmaet Mortang, 2006-2012
Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Mortang, 2003-2006

Sprog

Skandinavisk
Engelsk
Urdu
Hindi
Punjabi

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Medlem af TAGlaw - international advokatsamarbejde

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Asaf M. Fazal

No items found.