Advokat (L), LLM, Partner

Birgitte Stenbjerre

Birgittes forretning er delt i to dele: Dels en erhvervsrettet og dels en privatrettet.

Birgitte er således advokat for en række mindre og mellemstore virksomheder, hvor hun er all-around advokat for virksomheden og er behjælpelig inden for de mest almindelige og oftest forekommende juridiske områder, f.eks. ansættelsesret, lejeret, tvister, selskabsret, finansiering, køb af virksomheder og generel juridisk rådgivning. Bistanden hviler på et indgående kendskab til den enkelte virksomhed og dennes særlige behov, således at opgaverne kan løses kompetent og effektivt i en uhøjtidelig tone og med respekt for, at der ofte er behov for, at beslutninger og ekspeditioner skal gå hurtigt. Herudover er Birgitte advokat for flere velgørende institutioner.

I relation til private består bistanden især til hjælp med køb og salg af fast ejendom, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, retssager samt dødsbobehandling. Også her er det afgørende, at klienten føler, at der bliver talt i et forståeligt sprog og at der handles hurtigt, når klienten står og skal træffe en af livets store beslutninger, f.eks. at købe ny bolig.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet, 1987

Advokat, 1990

Møderet for Landsret, 1990

Master of Laws ved Kings College, London, 1991

Formalia

Birgitte Stenbjerre

(+45) 7025 5770

bs@aumento.dk

 

Advokat Birgitte Stenbjerre (27184995), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Birgitte Stenbjerre er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Birgitte Stenbjerre har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Fuldmægtig og advokat Advokaterne Lund-Nielsen & Kønig, 1988-1990

Advokat hos Kierkegaard & Malby, 1991-1993

Advokat og chef i BG Bank, 1993-2000

Advokat hos advokaterne Lund-Nielsen & Kønig, 2000-2003

Selvstændig advokat, 2003-

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Kendskab til tysk og portugisisk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Københavns Advokatforening

Medlem af bestyrelsen i en række selskaber og fonde

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Arbejdsområder

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
Min oplevelse af advokat Birgitte Stenbjerre er yderst positiv. Vi føler os rigtig godt behandlet og vi kan ikke sætte en finger på hverken pris eller kvalitet. Birgitte behandler hendes klienter med respekt og venlighed

J. Strøm

Anbefaling af advokat - Birgitte Stenbjerre

Vi har under hele sagens forløb været meget trygge og glade for advokat Birgitte Stenbjerre. Vi er overbeviste om, at vi juridisk og menneskeligt ikke kunne have været i bedre hænder.

Ea og Jacob

Anbefaling af advokat - Birgitte Steenbjerre

I en lang årrække har jeg brugt Birgitte Stenbjerre som advokat, rådgiver og sparringspartner. Hun svarer hurtigt - og gerne med et glimt i øjet. Hun gives de varmeste anbefalinger!

Mads Gaub, administrationschef Red Barnet

Anbefaling af advokat - Birgitte Stenbjerre

No items found.
Min oplevelse af advokat Birgitte Stenbjerre er yderst positiv. Vi føler os rigtig godt behandlet og vi kan ikke sætte en finger på hverken pris eller kvalitet. Birgitte behandler hendes klienter med respekt og venlighed

J. Strøm

Anbefaling af advokat - Birgitte Stenbjerre

Vi har under hele sagens forløb været meget trygge og glade for advokat Birgitte Stenbjerre. Vi er overbeviste om, at vi juridisk og menneskeligt ikke kunne have været i bedre hænder.

Ea og Jacob

Anbefaling af advokat - Birgitte Steenbjerre

I en lang årrække har jeg brugt Birgitte Stenbjerre som advokat, rådgiver og sparringspartner. Hun svarer hurtigt - og gerne med et glimt i øjet. Hun gives de varmeste anbefalinger!

Mads Gaub, administrationschef Red Barnet

Anbefaling af advokat - Birgitte Stenbjerre

Udgivelser af

Birgitte Stenbjerre

No items found.