Advokat (L), Partner

Claus Spangenberg

Claus Spangenberg er specialiseret indenfor kommercielle kontraktforhold, fx i forbindelse med rådgivning om virksomhedskøb og –salg, eller vedrørende opbygning af salgs- og distributionskanaler, etablering af samarbejdsforhold eller udarbejdelse af rammeaftaler, ejeraftaler, leverancekontrakter og salgs- og leveringsbetingelser. Derudover sidder Claus i en række bestyrelser.

Endvidere har Claus mere end 25 års erfaring indenfor alle grene af IT-retten, herunder anskaffelse af IT-løsninger, hvor han bistår i alle projektets faser fra forhandling og udarbejdelse af kontrakt til implementering og godkendelse af systemer. Claus rådgiver også om portal-, cloud-løsninger, og om licensforhold og om outsourcing. Han er certificeret IT-mediator med stor erfaring i forhold til at forlige IT-relaterede tvister.

Desuden rådgiver Claus internationale virksomheder, især olieselskaber, der driver virksomhed i Danmark og skal opfylde en lang række obligatoriske regnskabs- og rapporteringskrav overfor danske myndigheder bl.a. indenfor moms og energiafgifter, EU bestemmelser om toldsuspension, beredskabslagre og internationale fonde vedrørende forurening.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat 1987
Cand.jur., Københavns Universitet 1984 Certificeret mediator
Certificeret coach (ICF, ACC 2011)

Formalia

Claus Spangenberg

(+45) 2524 5111

csp@aumento.dk

 

Advokat Claus Spangenberg (43376209), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Claus Spangenberg er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Claus Spangenberg har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Lund Elmer Sandager

Lundgrens

Arthur Andersen

Sprog

Engelsk

Highlights

Specialer

Corporate commercial

IT og Teknologi

GDPR

Mediation

Selsskabsforhold

Nationale og internationale kontrakter

Medlemskaber

Advokatsamfundet

Dansk IT

Mediationsinstituttet

Mediatoradvokater

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Claus Spangenberg

No items found.