Advokat (L), Partner

Esben Bigaard

Esben Bigaard beskæftiger sig hovedsageligt med erhvervsretlige forhold og bobehandling. Inden for erhvervsretten er fokus på rådgivning af små og mellemstore virksomheder, herunder selskabsretlige forhold, virksomhedsoverdragelser og bestyrelsesarbejde. Hovedvægten af klienter har til stadighed været udenlandsk ejede eller udenlandske virksomheder, hvoraf størstedelen er tysktalende.

Inden for det arveretlige område beskæftiger Esben Bigaard sig, hovedsageligt med bobehandling. Esben Bigaard er autoriseret bobestyrer ved Københavns Byrets Skifteret siden 1996.

Endvidere rådgiver Esben i samtlige arve- og skifteretlige forhold, herunder oprettelse af testamenter, ægtepagter m.m.

Esben har desuden medvirket ved udarbejdelsen af publikationen ”Dänisches Recht” (1999) og har undervist tyske jurister i danskret gennem Deutche Anwalts Akademie. Esben er fortsat medlem af DNJV og har indtil 2013 i en periode på 15 år været eneste danske medlem af bestyrelsen.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 1974

Advokat, 1977

Formalia

Esben Bigaard

(+45) 2121 0447

ebi@aumento.dk

 

Advokatfirmaet Esben Bigaard ApS (41832142), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Esben Bigaard (28250886), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Esben Bigaard er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Esben Bigaard har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat, Partner, Aumento Advokatfirma, 2013-

Advokat, Partner, Magnusson Advokatfirma, 2005-2013

Advokat, Partner, Lett & Co Advokatfirma, 1991-2005

Adm. Direktør, Continental Investment Company A/S, 1995-1998

Advokat, Partner, Advokatfirmaet Esben Bigaard, 1988-1991

Advokat, Partner (1980-), Advokatfirmaet Ditlevsen & Lund, 1974-1988

Sprog

Engelsk

Tysk

Skandinavisk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Danske Arveretsadvokater

Medlem af Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e.V.

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM Networks A/S

Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM Holding A/S

Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM International ApS

Medlem af bestyrelsen, (formand), ICOM Tele A/S

Medlem af bestyrelsen, (formand), L-R Software A/S

Medlem af bestyrelsen, (formand), L-R Partners A/S

Medlem af bestyrelsen, (formand), Toubro Fonden

Medlem af bestyrelsen, (formand), Vita og Kaj Schou-Hansens Fond

Medlem af bestyrelsen, Bernhard Eisenreich Sandersens Mindefond

Medhjælper ved Københavs Byrets Skifteret 1985-1996

Autoriseret bobestyrer ved Københavns Byrets Skifteret 1996-

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Esben Bigaard

No items found.