Advokat, Partner

Eskil Berg Kappel

Eskil Berg Kappel indgår i Aumento’s Emerging Markets gruppe og rådgiver virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med cross-border aktiviteter og problemstillinger.

Han har været bosiddende og arbejdet professionelt med juridisk, finansiel og forretningsrelateret rådgivning i Kina i over 12 år og taler kinesisk. I den forbindelse rådgiver han særligt virksomheder ved forhandlinger og om beskyttelse af deres viden og anden IPR og øvrige relaterede aspekter i Kina og andre Emerging Markets.

Eskil Berg Kappel har forestået et stort antal IPR håndhævelsesaktiviteter og retssager i Kina. I over 4 år var han ansvarlig for Danfoss’ juridiske og IPR aktiviteter i Kina i en periode hvor forretningen voksede fra 750 til 3.000 ansatte.

Endvidere har han særlig forståelse for og bistår expats bosiddende i udlandet med forhold som ansættelsesret, immigration, skat, arvesager og andre forhold.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand.jur. Aarhus Universitet

Executive MBA, Rutgers Business School

Exam. Art. Østasien Områdestudiet, Aarhus Universitet

Formalia

Eskil Berg Kappel

(+45) 2339 9099

ebk@aumento.dk

 

Advokat Eskil Berg Kappel (38041916), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Eskil Berg Kappel er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Eskil Berg Kappel har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nordea

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Partner, Kappel Advisory, Beijing & Copenhagen, 2009-2017

Head of Legal & IPR, Danfoss China, 2005-2009

Business Manager, EUCCC, Beijing, China, 2003-2004

EU-China Legal & Judicial Cooperation Programme, 2003

Assistant Attorney, Bech-Bruun Dragsted, 2000-2002

KPMG Tax Copenhagen, 2000

National Danish Tax Tribunal, 1998-2000

Sprog

Dansk

Engelsk

Kinesisk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Copenhagen Goodwill Ambassador 2013-2016 (http://www.copcap.com/gwa)

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Arbejdsområder

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Eskil Berg Kappel

No items found.