Advokat, Partner

Henrik Hjortsholm

Henrik Hjortsholm og et specialiseret team af medarbejdere beskæftiger sig med rådgivning af danske og udenlandske klienter inden for fast ejendom og entrepriseret samt størstedelen af det erhvervsretlige område.

SPECIALIST I FAST EJENDOM

Henrik Hjortsholm startede som partner i Aumento Advokatfirma i 2016 efter at have været senior advokat hos Bruun &Hjejle fra 2010 til 2016.

Henrik fokuserer på at levere rådgivning af høj kvalitet til både danske og udenlandske klienter inden for fast ejendom og entrepriseret, og han bestræber sig på altid at give hans klienter samme niveau af professionalisme og kommerciel og juridisk rådgivning, som de kan forvente fra de helt store kontorer.
Henrik har bred erfaring inden for bl.a. transaktioner af ejendomme og ejendomsselskaber, bolig- og erhvervslejeret, konvertering fra erhverv til beboelse, ejendomsudvikling og nyopførelse af internationale kontrakter – herunder særligt FIDIC-kontrakter onshore og offshore.

For hans rådgivning inden for fast ejendom er Henrik Hjortsholm blevet udnævnt af Legal 500 til ”Head of Real Estate” i Aumento Advokatfirma (Tier 4 i kategorien ”Real Estate”), der ligeledes omtaler Henrik som en erfaren advokat i ejendomstransaktioner.

BRED ERFARING INDEN FOR ERHVERVSRETTEN

Henrik Hjortsholm yder herudover rådgivning om selskabsret, kontraktret samt erhvervsretlig og kommerciel rådgivning inden for størstedelen af det erhvervsretlige område.

Som led i sit virke yder Henrik også bistand i forbindelse med kontrakt- og forligsforhandlinger, sager hos myndighederne samt rets-, voldgifts- og nævnssager.

KOMMERCIEL FORSTÅELSE FOR KLIENTENS BEHOV

Henrik Hjortsholm har en kommercieltilgangsvinkel til klienternes behov – en tilgangsvinkel, der understøttes af hans supplerende bachelor i økonomi og jura fra Handelshøjskolen i Aarhus. Dette giver Henrik en unik profil sammenlignet med mange andre advokater i dette felt, idet Henrik hermed kan yde ekspertrådgivning i krydsfeltet mellem forretning og jura.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2010

Cand.jur. Århus Universitet, 2007

HA. jur. i Skat - Handelshøjskolen i Århus, 2004

Formalia

Henrik Hjortsholm

(+45) 2064 3486

hhj@aumento.dk

 

Advokat Henrik Hjortsholm (37413879), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Henrik Hjortsholm er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Henrik Hjortsholm har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Sydbank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat og Partner, Aumento Advokatfirma, 2016-

Advokat, Bruun & Hjejle, 2010-2016

Advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel, 2007-2010

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Seneste highlights omfatter blandt andet rådgivning til og vedrørende:

• Rådgivning i forbindelse med salg af loftsareal i beboelsesejendom med henblik på udvikling og etablering af tagboliger (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af erhvervsejendom i Greve (DKK 54 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af aktiemajoriteten i dansk Superliga-fodboldklub (DKK 43 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med udvikling af ejendom beliggende på det centrale Frederiksberg (DKK 20 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med større hotelkædes forhandling af erhvervslejekontrakt til hotelbrug i den centrale del af København (2021)

• Rådgivning i forbindelse med ophør af erhvervslejekontrakt for ejendom med hotellejligheder beliggende i København (2021)

• Genforhandling af større erhvervslejekontrakt på vegne af ejer i Indre By (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af mindre ejendomsselskab (DKK 12+ millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af ejendomsselskab med tilhørende beboelsesejendom med udvikling af tagetagen til mulige taglejligheder og dertil rådgivning omkring de eksisterende lejeres lejekontrakter (DKK 25 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af ejendomsselskab med en større erhvervsejendom i Brøndby til brug for autocenter (DKK 42 millioner) (2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af gågadeejendomme i Roskilde via en selskabshandel samt indledende udvikling heraf (DKK 150+ millioner) (2020 - 2021)

• Rådgivning i forbindelse med erhvervelse af historisk ejendom til erhvervsudlejning i Nordsjælland (DKK 21+ millioner) (2019 - 2020)

• Rådgivning i forbindelse med flere ejendomserhvervelser i Storkøbenhavn, heriblandt erhvervelse af caféejendom i den centrale del af København samt erhvervelse af erhvervsejendom og dertil fornyelse af lejekontrakter for de eksisterende lejere (DKK 49 millioner) (2019- 2020).

• Rådgivning i forbindelse med større udviklingsprojekt i Tårnby Kommune med henblik på opførelse af ungdomsboliger, hotel og tankstation (DKK 500+ millioner) (2019 - 2020)

• Mindre projekt om betinget grundkøb, udvikling, finansiering, opførelse og salg af rækkehuse i Gladsaxe (DKK 30+millioner) (2019)

• Udvikling af en gågadeejendom i Roskilde inklusive opførelse af taglejligheder og et nyt baghus (75+ millioner) (2018 -)

• Repræsentation af en større nystiftet grundejerforening i et udviklingsområde i København i forbindelse med etablering, drift og overtagelse af ca. 50.000 m2 fællesarealer (2018 - )

• Køb, udmatrikulering og videresalg af beboelsesejendom på Frederiksberg til investor med henblik på yderligere udvikling af denne (20+ millioner) (2018 - 2019)

• Rådgivning i forbindelse med overdragelse og udvikling af flyveplads i omegnen af København med fredede bygninger (2018 -2019)

• Rådgivning i forbindelse med køb via ejendomsudbud i Aarhus Kommune, herunder due diligence og bud (DKK 150+millioner) (2018)

• Rådgivning i forbindelse med salg af mindre industriejendomme til boligudvikling i Kirkebjerg i Brøndby (DKK 30+ millioner) (2018)

• Udviklingsprojekt med 30.000 etagemeter til bolig og erhverv i Rødovre (DKK 750+ millioner) (2017 - 2018)

• Genforhandling af en større erhvervslejekontrakt samt salgsforhandlinger på vegne af ejer i indre København (DKK 20+ millioner) (2018)

• Køb af ejendomsselskab med en større erhvervsejendom i Greve til brug for bl.a. sundhedshus (DKK 50 millioner) (2017- 2018)

• En række mindre bolig udviklingsprojekter for mindre developere (DKK 150+ millioner) (2016 - 2017)

• Etablering af et nyt ejendomsudviklingsselskab herunder samarbejdsaftaler, finansiering mv. som et selvstændigt forretningsområde til en eksisterende arkitekt og ingeniørvirksomhed (2016 -2017)

• Indledende undersøgelser og forhandlinger på en række større ejendomsudviklingsprojekter på mere end 300.000 etagemeter (projektsum på DKK 6+ milliarder) (2016 - 2017)

• En større koncern med erhvervelse af grund i Nordsjælland i forbindelse med opførelse/etablering af selskabets nye fabrik og domicil (projektsum 250+ millioner) (2017 - 2019)

• Erhvervelse af en gågadeejendom i Roskilde via en selskabshandel (DKK 35+ millioner) (2017)

• Erhvervelse af en ejendom på det centrale Frederiksberg via en selskabshandel (DKK 45 millioner) (2017)

• Erhvervelse af en gågadeejendom i Roskilde i en aktivhandel samt indledende udvikling heraf (DKK 35+ millioner) (2016)

• Overdragelse af flere prominente strøgejendomme i København (DKK 700+ millioner) (2016 - 2017)

• En kapitalfond i forbindelse med køb af en større ejendom i Kirkebjerg, Brøndby til brug for udvikling af 55.000 m2 bolig samt udvikling af projektet (samlet projektsum DKK 2,2+ milliarder) (2016 -2017)

• En af Danmarks største banker og realkreditinstitutter i forbindelse med et eksisterende låneengagement til udvikling af fast ejendom (DKK 700+ millioner) (2015)

• En større dansk bank i forbindelse med salg af en erhvervsejendom, som banken havde været nødsaget til at overtage (DKK 120+millioner) (2015)

• En større dansk bank i forbindelse med en lejers fraflytning af et meget stort domicil, som banken havde overtaget i forbindelse med et nødlidende engagement (2015)

• Opstart af et dansk udviklingsselskab, herunder samarbejdsaftaler, finansiering m.v. (2014 - 2016)

• Løbende bistand til et ejendomsselskab i forbindelse med den daglige drift, generalforsamlinger, genudlejninger mv.(2011 - )

• En kommunalt ejet virksomhed i forbindelse medsalg af tre meget store kontorejendomme (DKK 1,2+ milliarder) (2014 - 2015)

• En privat i forbindelse med en tvist om udvikling af rækkehuse på dennes grund (DKK 50+ millioner) (2014 - 2015)

• En dansk velhaver i forbindelse med erhvervelse af en række selvstændige erhvervsejendomme i Jylland samt erhvervelse af en ejerandel i et ejendomsudviklingsselskab (DKK 180+ millioner)(2014 - 2015)

• En af Danmarks største virksomheder i forbindelse med enkeltvise frasalg af en lang række småejendomme i hele landet med blandet erhverv (DKK 100+ millioner) (2014 - 2016)

• En større dansk bank i forbindelse med afhændelse af en nødlidende portefølje på 26 logistikejendomme (DKK 500+millioner) (2013 - 2014)

• En større nystiftet grundejerforening i et udviklingsområde langs havnen i København i forbindelse med etablering, drift og erhvervelse af fællesarealer m.v. (2013 - 2016)

• En større dansk pensionskasse i forbindelse med køb af et tidligere domicil fra en medicinalvirksomhed (2013)

• Indgåelse af lejekontrakt samt kontrakter vedr. opførelse og drift af et hospice (2012 - 2013)

• En større dansk developer i en nyskabende form for samarbejde mellem en pensionskasse og en developer vedrørende byggefinansiering, projektudvikling og salg af et større boligprojekt på Teglholmen i København (DKK 500+ millioner) (2012 - 2014)

• Entreprisekontrakter og tvister i forbindelse med kraftværker, stærkstrømskabler, offshore boreplatforme og installationer vedrørende vind, olie og gas. Ofte med udgangspunkt i FIDIC kontrakter (2012 -2016)

• En fond vedrørende separate salg af en rækkemindre ejendomme og grunde (DKK 100+ millioner) (2011 - 2012)

• En af Danmarks største virksomheder vedrørende separate køb af en række mindre virksomheder (DKK 100+ millioner) (2011 - 2012)

• En bank om salg af en række sammenhængende grunde til brug for udstykning og opførelse af et beboelsesområde samt løsning af komplekse tinglysningsforhold (DKK 50+ millioner) (2011)

• En fond om køb af en erhvervsejendomsportefølje (DKK 600+ millioner) (2011)

• En tvist med lejerne vedrørende vedligeholdelsesforpligtelser i en række prominente erhvervsejendomme beliggende på den øvre del af Strøget i København (DKK 20+ millioner) (2011 - 2016)

• Køb af en række prominente ejendomme beliggende på den øvre del af Strøget i København (DKK 600+ millioner) (2010 -2011).

• En dansk pensionskasse i forbindelse med forberedelsen af et potentielt salg af dens ejendomsportefølje (DKK 2-3milliarder) (2010)

Specialer

Ejendomstransaktioner

Ejendomsselskabstransaktioner

Bolig- og erhvervslejeret

Ejendomsudvikling

Konvertering fra erhverv til beboelse

FIDIC-kontrakter onshore og offshore

Kontrakt- og forligsforhandlinger

Rets-, voldgifts- og nævnssager.

Medlemskaber

Medlem af Danske Ejendomsadvokater

Medlem af Københavns Advokatforening

Medlem af Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark

Byens Netværk

Den danske korrespondent for International Construction Law Review (ICLR)

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Henrik Hjortsholm

No items found.