Advokat (H), Partner

Henrik Holtse

Henrik Holtse rådgiver om udbudsret og konkurrenceret, og har siden 2001 været specialiseret i netop disse emner.

Henrik bistår med alle aspekter i relation til offentlige udbud, herunder førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud og domstole.

Henrik bistår endvidere med rådgivning om konkurrenceretlige spørgsmål, herunder erstatningssager for overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

Henrik tilstræber at yde en rådgivning, der kombinerer praktik, økonomi og jura for at sikre klienten en samlet optimalløsning.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet, 2001

Formalia

Henrik Holtse

(+45) 3138 6602

hh@aumento.dk

 

Advokatfirma Henrik Holtse (39571633), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Henrik Holtse er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Henrik Holtse har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nykredit

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat hos Gorrissen Federspiel, 2011-2013

Advokat hos Bech-Bruun, 2006-2011

Advokat hos Kromann Reumert, 2004-2005

Advokatfuldmægtig hos Bech-Bruun, 2001-2004

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

Medlem af Dansk Forening for Konkurrenceret

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Henrik Holtse

No items found.