Advokat (H), Partner, IT advokat

Henrik Mansfeldt Witt

IT-JURA

Henrik Mansfeldt Witt er specialist i alle forhold vedrørende IT, herunder anskaffelse, salg, brug og udvikling af alle former for IT, herunder i industrien og brug af data, herunder GDPR.

Henrik rådgiver om alle forhold vedrørende brug af data, herunder GDPR, som Henrik har rådgivet om siden 2000. Henriks tilgang til GDPR er risikobaseret med fokus på brugbare løsninger, der hviler på et solidt juridisk fundament.

KOMMMERCIELLE KONTRAKTER

Henrik har stor erfaring med at rådgive om dansk og internationale kontraktforhold.

Henrik underviser i kommercielle kontrakter for ikke jurister på Teknologisk Institut, hvor han særligt har fokus på de længerevarende kontraktforhold og på hvordan ikke jurister arbejder medkontrakter.


INVESTERING OG KØB OGSALG AF VIRKSOMHEDER

Henrik bistår løbende personer og virksomheder med investeringer, ejeraftaler m.v. og ved køb og salg af virksomheder, herunder med due diligence i forhold til IT og GDPR.

VOLDGIFTSDOMMER

Henrik fungerer som voldgiftsdommer i sager om fortolkning og håndhævelse af kontrakter, herunder ejeraftaler, investeringsaftaler, aftaler om anskaffelse eller brug af IT i bred forstand og andre typer af kommercielle aftaler.

HENRIKS RÅDGIVNING

I en sætning: Kommerciel rådgivning, der er juridisk holdbar.

Da Henrik selv har stor kommerciel erfaring som medejer af virksomheder og i kraft af sit bestyrelsesarbejde, er Henriks rådgivning altid to the point og præget af en kommerciel og løsningsorienterede tilgang. For Henrik er det vigtigt, at hans rådgivningen reelt løser kundens udfordringer og forkorter vejen fra salg til faktura.

Det også vigtigt at kunden altid får value for money.

Flere af Henrik kunder kalder hans rådgivning for ”No Nonsens” rådgivning.

Hos Henrik er der altid kaffe på kanden og første møde er altid uforpligtende, da valg af advokat er en tillidssag.

Henrik har en omfattende undervisningspraksis på flere af landets universiteter og via en række andre kursus udbydere i både juridisk og ikke juridiske emner, hvilket holder Henrik skarp og i form samt træner hans formidlingsevner.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

CBS Executive Board Leadership Masterclass, 2013

Uddannet voldgiftsdommer på advokatsamfundets voldgiftsommeruddannelse, 2007

Cand.Jur, Københavns Universitet, 1992

Advokat, 1995

Bankassistent, Handelsbanken, 1987

Formalia

Henrik Mansfeldt Witt

(+45) 2065 1413

hmw@aumento.dk

 

Epic Advokatanpartsselskab (26465133), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Henrik Mansfeldt Witt er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Henrik Mansfeldt Witt har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Handelsbanken

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Partner i Aumento Advokatfirma, 2020-

Selvstændig advokat i eget advokatfirma, Epic Advokater, 2019-2020

Medgrundlægger og partner i Integra Advokater, 2008-2019

Selvstændig advokat i Ret & Råd, København, Symbion Afdeling, 2006-2008

Selvstændig advokat i eget advokatfirma, Seavulegal, 2003-2006

Medgrundlægger og partner i Johan Schlüter advokatfirma, 2002-2003

Advokat hos Landwell advokatfirma (i dag Accura), 2000-2002

Advokat, juridisk chef Sjælsø Gruppen, 1999-2000

Advokat hos Philip & Partner advokatfirma, 1996-1999

Advokat i Juridisk afdeling hos Unibank (Nordea), 1995-1996

Advokatfuldmægtig og advokat hos Kammeradvokaten (L), 1992-1995

Studenterjob hos advokat Michael L. Rasmussen, 1991-1992

Freelance stilling som konsulent i EDB-Branchen, 1990-1991

Elev og bankassistent i Handelsbanken (Danske Bank) (Erhvervsrådgiver), 1984-1990

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Nogen grad tysk

Specialer

Medlemskaber

Danske Advokater

Dansk IT

Fagrådet for IT-jura under Dansk IT (arrangerer den årlige IT-jura konference)

Danske IT Advokater

Bestyrelsesadvokater (Formand)

IPR-udvalget i Danske Advokater ITECHlaw

Forening til udvikling af bestyrelsesarbejdet i Danmark

Professor dr. Jur. Henrik Udsens persondatarets netværk

Professor dr. Jur. Henrik Udsens It-kontrakts netværk

Dansk forening for Persondataret

Dansk Selskab for Ophavsret

Dansk Markedsføringsforbud

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Det danske Advokatsamfund

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Henrik Mansfeldt Witt

No items found.