Advokat (H), Partner

Irene Wittrup

Irene er specialiseret i at rådgive danske og udenlandske klienter om alle aspekter af entrepriseretten og ejendomsudviklingsprojekter

Irene rådgiver ligeledes om dansk fondslovgivning og rådgiver internationale fonde og ejendomsbesiddere.

I mere end 35 år har Irene været specialiseret i byggeriets retsforhold, og har rådgivet bygherrer, entreprenører, arkitekter og ingeniører gennem hele byggeprocessen, fra ejendommens anskaffelse gennem udbud og kontraktskrivning og under byggeriets gang, ligesom hun har bistået i rets- eller voldgiftssager i de tilfælde, hvor en tvist har været uundgåelig.

Irene har ført et betydeligt antal retssager og repræsenteret klienter i et endnu større antal voldgiftssager og har undervist på adskillige kurser indenfor entrepriseretten.

Gennem mange års medlemskab af fondsbestyrelser har Irene opnået omfattende kendskab til dansk og international fondsret. Hun rådgiver selskaber og fonde om selskaber og ejendomsbesiddelser i udlandet.

Irenes hovedmål ved enhver rådgivning, er at løse problemerne på en så simpel og ukompliceret måde som muligt.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Tresproglig korrespondent i engelsk, tysk og spansk, 1970

Cand. Jur. Københavns Universitet, 1975

Advokat, 1978

Møderet for Højesteret, 1982

Formalia

CVR-nr. 14414479

Organiseret som anpartsselskab

Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012

Dækningssum: 50 mio. DKK

Pengeinstitut: Sydbank

Karriere

1982 partner i Saltorp, Hald og Andersen, som gennem en række fusioner blev til Bech-Bruun indtil 2011

Sprog

Engelsk

Tysk

Fransk

Skandinavisk

Kendskab til italiensk og spansk

Highlights

Specialer

Bestyrelsesarbejde og fondsbestyrelsesarbejde

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Dansk selskab for byggeret

Medstifter af Dansk selskab for miljøret

Medlem af bestyrelsen i NOJ Fonden

Medlem af bestyrelsen i Holkegårdfonden

Medlem af bestyrelsen i Udviklingskontoret A/S

Konsulent for Aage V Jensen Family Foundation

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Irene Wittrup

No items found.