Advokat, Partner

Jens Bang Liebst

Jens Bang Liebst og et dedikeret team af medarbejdere rådgiver hovedsageligt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder indenfor hele det erhvervsretlige område.

JURA OG FORRETNING I FORENING

Jens Bang Liebst er aktivt engageret i en række virksomheder og er bestyrelsesmedlem i flere selskaber og foreninger, hvor de juridiske færdigheder kombineres med strategiske og forretningsmæssige udfordringer.

I løbet de seneste 10 år har Jens Bang Liebst medvirket til opstart af en lang række virksomheder og løbende rådgivet om såvel de juridiske aspekter som de forretningsmæssige aspekter af ejeraftaler, warrants, bonusordninger, samt direktions- og bestyrelsesarbejde.

SELSKABER OG SELSKABERS FORHOLD

Jens Bang Liebst har særlig erfaring med omstruktureringer af selskaber eller personlige virksomheder, køb og salg og generationsskifte, rekonstruktioner, samt etablering og opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, ejeraftaler, direktørkontrakter m.m.

Jens Bang Liebst og et team af medarbejdere beskæftiger sig endvidere indgående med rådgivning til private om køb og salg af fast ejendom og andre private formueforhold.

LIGEFREM RÅDGIVNING OG MÆRKBAR EFFEKT

Det er altid målet for Jens Bang Liebst at yde en rådgivning som er ligefrem, løsningsorienteret og umiddelbart anvendelig for klienterne. Det skal så vidt muligt altid have direkte, mærkbar og positiv effekt at modtage rådgivning  - også selvom en sag kan have svære udsigter.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2006

Advokatfuldmægtig, 2003

Cand.jur. Københavns Universitet, 2003

Formalia

Jens Bang Liebst

(+45) 2940 5000

jbl@aumento.dk

 

Liebst & Kjær Advokatpartnerselskab (39197545), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Jens Bang Liebst er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Jens Bang Liebst har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Sydbank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2008-

Advokat hos Plesner Advokatfirma, 2003-2008

Advokat hos IBM Danmark (udstationering), 2006-2007

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Optagelse af nye partnere
Forhandling og juridisk tilrettelæggelse af optagelse af nye partnere i ejendomsmæglerselskaber vedrørende i alt syv mæglerbutikker.

Rekonstruktion af virksomhed
Rekonstruering og videreførelse af entreprenørvirksomhed med mere end 50 medarbejdere.

Etablering af koncern
Etablering af driftsselskaber og personlige holdingselskaber samt ejeraftale i succesfuld københavnsk startup virksomhed.

Millionerstatning i voldgiftssag
Voldgiftssag for sælgere af virksomhed, som medførte berettiget ophævelse af salgsaftale og millionerstatning fra køberne.

Bestyrelsesmedlem reddet fra personlig konkurs
Delvis frifindelse og efterfølgende fordelagtigt forlig for bestyrelsesmedlem i omfattende bestyrelsesansvarssag ved Københavns Byret.

Specialer

Medlemskaber

Medlem af bestyrelsen (formand), Neptun Transport A/S

Medlem af bestyrelsen, Core & Company P/S

Medlem af bestyrelsen, Blueprint Learning ApS

Medlem af bestyrelsen (formand), Solrød Strands Grundejerforening

Secretary General, Nordic Assistance Association

Medlem af FICOFOMA

Medlem af Dansk Forening for Selvskabsret

Medlem af TAGlaw - international advokatsamarbejde

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
Jens was Riidr's lead of attorney in our negotiations with Schibsted Media Group. In this process Jens proved to be extremely skillful. I am very proud in recommending Jens.

Anders Breinholst, CEO Riidr.com

Anbefaling af advokat - Jens Bang Liebst

No items found.
Jens was Riidr's lead of attorney in our negotiations with Schibsted Media Group. In this process Jens proved to be extremely skillful. I am very proud in recommending Jens.

Anders Breinholst, CEO Riidr.com

Anbefaling af advokat - Jens Bang Liebst

Udgivelser af

Jens Bang Liebst

No items found.