Advokat, Partner

Jim Øksnebjerg

Jim Øksnebjerg rådgiver om M&A, børsret, private equity og venture capital samt alle områder af selskabs/fondsretten. Han har betydelig erfaring med cross-border og public to private-transaktioner og har stået i spidsen for den strategiske og juridiske rådgivning i forbindelse med en række komplekse transaktioner.

Jim rådgiver om børsretlige emner og har i mere end 25 år beskæftiget sig intensivt/fondsret med selskabsret. Han har opbygget en betydelig selskabsretlig ekspertise – blandt andet fra tidligere ansættelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - og har stor erfaring med såvel aktie- og anpartsselskaber som andre selskabsformer såsom partnerselskaber, andelsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber mv.

Herudover har han omfattende erfaring som rådgiver for investorer og virksomheder i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af venture og private equity investeringer, salg af porteføljeselskaber, management buy out, management buy in etc, ligesom han har rådgivet om de regulatoriske rammer for innovationsmiljøer.

 

Jim var fra 2003-2007 ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet, hvor han har undervist i en årrække i formueret. Derudover har han afholdt en lang række kurser inden for M&A, selskabsret og aktieaflønning samt varetaget dirigenthvervet på en rækkegeneralforsamlinger.

 

Jim Øksnebjerg er omtalt i følgende internationale opslagsværker:

Legal500 - Capital markets (Recommended Lawyers

IFLR1000 - Corporate andM&A (Notable Practitioner)

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand.jur., Københavns Universitet, 1993

Formalia

Jim Øksnebjerg

(+45) 5363 3397

jim@aumento.dk

 

Advokatfirmaet Jim Øksnebjerg (34531986), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Jim Øksnebjerg er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Jim Øksnebjerg har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Partner, Horten, 2001 - 2021
Advokatbeskikkelse, 1999
Advokatfuldmægtig, Horten, 1997
Jurist, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 1993-1997

Sprog

Engelsk

Skandinavisk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af Juridisk Udvalg, Danish Venture Capital & Private Equity Association (DVCA)

Dansk forening for selskabsret

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Jim Øksnebjerg

No items found.