Advokat (H), Partner, Mediator

Kim Egegaard

Kim Egegaard rådgiver hovedsagelig mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger om erhvervs- og selskabsretlige forhold.

Kim bistår endvidere indgående med rådgivning til private om blandt andet køb og salg af fast ejendom og andre private formueforhold.

Kim har således mange års erfaring medomstruktureringer af selskaber eller personlige virksomheder, køb og salg og generationsskifte, samt etablering og opstart af virksomhed, herunder valg af virksomhedsform, selskabsstiftelser, ejeraftaler, direktørkontrakter m.m.

I årenes løb har Kim forhandlet og udarbejdet et stort antal aftaler og kontrakter af næsten enhver art og kompleksitet.

Endelige har Kim en meget betydelig erfaring med konfliktløsning i form af 1:1 forhandlinger og mediationer.

Det er Kims ønske altid at yde en meget personlig og engageret rådgivning med mere end et halvt øje rettet mod en sags eller en tvists kommercielle aspekter.

Kim er således tillige bestyrelsesmedlem i flere erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger, hvor de juridiske færdigheder kombineres med strategiske og forretningsmæssige udfordringer.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Uddannet mediator, 2005

Møderet for Højesteret, 1991

Advokat, 1984

Cand.jur. Københavns Universitet, 1981

Formalia

Kim Egegaard

(+45) 2180 4081

ke@aumento.dk

 

Kim Egegaard Advokat ApS (16185299), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Kim Egegaard er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Kim Egegaard har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nordea

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

MAQS Law Firm, 2013-2015

Mediator, 2005-

Bang + Regnarsen Advokater, partner, 2001-2012

Advokat kontorfællesskab, København, 1996-2001

Justitsministeriet, auktionarius, 1991-

August Jørgensen Advokater, advokatfuldmægtig (1981-1983), advokat (1984-1986), partner (1986-1996)

Sprog

Skandinavisk

Dansk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Danske ansættelsesadvokater

Medlem af Danske Bestyrelsesadvokater

Auktionslederforeningen

Medlem af bestyrelsen for forskellige danske virksomheder og fonde, han er medstifter og tidligere medlem af bestyrelsen for Mediation Institute

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Kim Egegaard

No items found.