Advokat (H). Partner

Lars Bastholm

Lige siden Lars Bastholm i 1997 startede som advokatfuldmægtig, har han rådgivet og ført civile retssager hovedsageligt, men dog ikke udelukkende, relateret til fast ejendom og byggeri. Lars har som følge heraf opbygget en endog meget solid erfaring indenfor retssagsførelse, og er i dag, hvad der kan betegnes som en fuldblods procesadvokat/retssagsadvokat og boligadvokat.

Denne erfaring nyder både private klienter og erhvervsdrivende stor gavn af. Dels ved hurtigt at kunne opnå en vurdering af, hvordan en tvistesag vil falde ud, såfremt den skal afgøres i retten. Og delsved selve varetagelsen af sagen. Lars er – også af natur - dreven i at vurdere, om og på hvilke vilkår en sag bør forliges eller afgøres i retten, og i at gennemføre forligsforhandlinger.

Hvis forlig ikke opnås, kan klienten være sikker på, at Lars vil fremstille og føre sagen på en sådan måde, at det giver klienten de bedst mulige chancer for at opnå et tilfredsstillende resultat. Lars er konkurrencemenneske og giver også af den grund sig selv fuldt ud, både under retssagens forberedelse, og når han er i retten.

Lars Bastholm rådgiver også om køb af hus og lejlighed samt byggeri, hvilket han ligeledes har gjort siden 1997.

Lars Bastholm har tillige et indgående kendskab til reglerne om ejerforeninger og andelsboligforeninger, og rådgiver både foreninger samt private derom.

Lars har rigtig mange gode anbefalinger fra hans tidligere arbejdsplads, hvilke kan findes via dette link:

https://bit.ly/3z3HviV

Udover artiklerne under fanen "artikler" nedenfor, har Lars skrevet en række artikler, herunder med baggrund i hans egne sager. Heraf kan blandt andet henvises til følgende:

En families lange kamp for lovlig bolig

(Børsen den 22. september 2019)

 

Strid om skimmelsvamp i nyindkøbt andelslejlighed

(Børsen den 16. juni 2019)

 

2 skønsmænd – 2 forskellige resultater

(Børsen den 11. november 2018)

 

Ejendomsmægler må kigge langt efter sit honorar

(Hvornår er huset solgt på baggrund af mæglers indsats?)

(Børsen den 17. marts 2018)

 

Oversvømmet husejer får stor erstatning fra kommunen

(Børsen den 16. september 2017)

 

Hjemfaldspligt gav boligkøber tab på 145.000 kroner

(Børsen den 2. september 2017)

 

Projektkøbere vinder retten til vigtige byggeretter

(Børsen den 13. maj 2017)

 

Ejendomsmægler frigav uretmæssigt købesum til sælger

(Børsen den 1. april 2017)

 

Lejer smidt ud efter fremleje via Airbnb

(Børsen den 17. december 2016)

 

Ejendomsmægler pålagt erstatningsansvar for manglende omfangsdræn

(Børsen den 5. november 2016)

 

Kæmp for dit loftsrum – du har gode chancer for at vinde

(Børsen den 27. august 2016)

 

Kommunen sov i timen – ulovlig altan blev lovlig

(Børsen den 11. juni 2016)

 

En uautoriseret kloakmester kan blive en dyr affære for boligejere

(Børsenden 14. februar 2015)

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2015

Møderet for Landsret, 2008

Advokatbeskikkelse, 2000

Advokateksamen, 1999

Cand. Jur. Københavns Universitet, 1997

Formalia

Lars Bastholm

(+45) 3152 5545

lba@aumento.dk

 

Advokat Lars Bastholm (42598321), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Lars Bastholm er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Lars Bastholm har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat (H), Partner Aumento Advokatfirma, København, 2021

Advokat (H) Elvang & Partnere, København, 2010

Advokat (L) Svejgaard - Galst advokater, København, 2002

Advokat Advokatfirmaet Wilhelm Malling & Co, Nuuk, 2000

Advokatfuldmægtig Ret&Råd, Advokatfirmaet Scheibel, Hillerød, 1997

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk

Highlights

Specialer

Køb af hus, lejlighed og byggegrund

Byggeri og byggekontrakter

Andelsboligforeninger

Ejerforeninger

Skimmelsvamp

Arealmangler

Skelforretninger

Retssagsbehandling

Medlemskaber

Medlem af Danske Ejendomsadvokater

Foreningen af Procedureadvokater

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Lars Bastholm