Advokat (H), Partner

Lisbet Andersen

Lisbet hjælper med branding af virksomheder og rådgiver om varemærker, design, markedsføringsret og andre immaterielle rettigheder samt domænenavne.

Når der opstår konflikter, arbejder Lisbet sammenmed klienten på at finde gode løsninger, gerne ved forhandlinger og frivillige aftaler, men om nødvendigt gennem forbudssager og almindelige retssager for alle instanser.

Mange klienter har immaterielle rettigheder udenfor Danmark, og til det formål har Lisbet et stort internationalt netværk af gode kolleger at trække på, når det er relevant.

Lisbet har stor erfaring med rådgivning af startups. Desuden underviser hun jævnligt og skriver artikler inden for immaterialret.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2012

Advokat, 1997

Cand.jur. 1994

HD (International Business), 1990

Formalia

Lisbet Andersen

(+45) 4270 9005

lan@aumento.dk

 

Advokat Lisbet Andersen (35945601), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Lisbet Andersen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Lisbet Andersen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nordea

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Head of Trademarks, Bech-Bruun, 2007-2014

Advokat, Bech-Bruun, 1998-2007

Advokat, Sandel Trademarks, 1993-1998

Reklamekoordinator, Novozymes A/S, 1992-1993

Marketingchef, Gerstenbergs, 1986-1992

Sprog

Engelsk

Tysk

Skandinavisk

Highlights

Chambers Global Rating 2021:

Lisbet Andersen represents clients in patent and trademark disputes. Sources describe her as a "veryefficient" lawyer and appreciate that she "stands in the client's shoes." She is also praised for her IP prosecution skills.

 

WTR 1000 2021:

At Aumento Law Firm, skilled litigator Lisbet Andersen is highly appreciated for her “responsiveness and foresight. She is super-smart and provides straight forwardadvice without wasting time or resources”.

Specialer

Immaterielret - især branding, varemærker og designs

Domænenavne

Markedsføringsret

Forbudssager og andre retssager

Medlemskaber

INTA International Trademark Association

Medlem af Klagenævnet for Domænenavne

Mentor for startup-virksomheder, CSE-Copenhagen School of Entrepreneurship ved CBS-Handelshøjskolen

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Lisbet Andersen

No items found.