Advokat (L), LL.M., CIPP/E, Partner

Niels Grove Jensen

Niels rådgiver primært indenfor corporate & commercial, herunder særligt om kommercielle kontrakter, selskabsret og almindeligerhvervsret.
Foruden almen erhvervsretlig rådgivning, har Niels en særlig ekspertise inden for offshore branchens forhold, hvor han tidligere har bestridt en række juridiske og kommercielle stillinger hos Maersk Drilling og Ocean Rig (nu Transocean) (offshore borerig operatører).

Han har derfor stor erfaring med offshore branchens kontraktuelle og regulatoriske forhold, herunder spørgsmål i tilknytning til f.eks. drift- og ansvarsforhold vedrørende borerigge og skibe samt nybygning, værftsophold, ombygninger m.v.

Niels rådgiver endelig om databeskyttelse, og er CIPP/E certificeret (Certified Information Privacy Professional/Europe af the International Association of Privacy Professionals).

Niels har en fortid som in-house advokat og har desuden bestridt rent kommercielle ledelsesroller i og udenfor Danmark, og har desuden erfaring som stifter af en start-up. Afvejning af juraen overfor den kommercielle virkelighed og behovet for en praktisk og konkret løsning er derfor en naturlig del af Niels’ rådgivning.

I kraft af sin erfaring fra ”begge sider af bordet” fungerer Niels desuden ligeså flydende som 100% ekstern rådgiver indenfor sine specialer, samt som en fleksibel del af et in-house juridisk team ved spidsbelastninger, særlige projekter eller ved behov for en midlertidig ”General Counsel on demand”.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

CIPP/E, IAPP, 2020

Leadership Certificate, IMD, 2016

LL.M., New York University, 2012

Møderet for Landsret, 2010

Advokat, 2008

Cand.jur. Københavns Universitet, 2005

Formalia

Niels Grove Jensen

(+45) 4092 6090

ngj@aumento.dk

 

Advokat Niels Grove Jensen (39171309), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Niels Grove Jensen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Niels Grove Jensen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat og partner, KLAR Advokater 2017 - 2021

Regional Head of Sales, Maersk Drilling 2014-2016

Contracts Director, Ocean Rig 2013-2014

Senior Legal Counsel, Maersk Drilling 2009-2013

Advokat, Bruun og Hjejle 2008-2009

Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun 2005-2008

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Bestyrelsesmedlem, Pingo ApS

Bestyrelsesmedlem, Documendo ApS

Bestyrelsesadvokater

International Association of Privacy Professionals (IAPP)

Danske Advokaters fagudvalg for hvidvask

Danske Advokaters fagudvalg for databeskyttelse

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Niels Grove Jensen

No items found.