Advokat (H), Partner

Niels Nørgaard Rasmussen

Niels Nørgaard Rasmussen har mange års baggrund fra større nordiske forsikringsselskaber, herunder som advokat, og har siden 2002 rådgivet små og mellemstore virksomheder inden for forsikrings- og erstatningsretten, byggeri og tekniske leverancer. Niels Nørgaard Rasmussen har ført et stort antal sager ved domstolene og voldgiftsretterne. Med en uddannelse inden for den maritime branche har Niels Nørgaard Rasmussen stor interesse i det teknisk-praktiske, hvilket særligt er en fordel i sager om tekniske konstruktioner, maskiner, anlæg og produktionsudstyr.

Endvidere har Niels Nørgaard Rasmussen i mange år ført retssager for privatpersoner, særligt om fejl og mangler ved fastejendom, byggeri, naboret og forsikringsret generelt.

Niels Nørgaard Rasmussen bistår endvidere ofte med at finde gode, billige løsninger på ellers langvarige, komplicerede konflikter ved at søge sagerne forligt ved retsmægling.

Niels Nørgaard Rasmussen har siden 2010bistået ejerforeninger, virksomheder og privatpersoner i rets- og voldgiftssager under retshjælpsdækningsvilkår.

Niels Nørgaard Rasmussen har været fastskribent på Børsen Weekend med artikler i afsnittet „Boligret“, hvor Niels Nørgaard Rasmussen har skrevet om aktuel rets- og voldgiftspraksis på området.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat

Cand.jur. Københavns Universitet

Transportforsikringsuddannelsen på Forsikringsakademiet i Rungsted

Skibsføreruddannet ved A. P. Møller Mærsk/Svendborg Navigationsskole

Formalia

Niels Nørgaard Rasmussen

(+45) 3114 6444

nr@aumento.dk

 

Advokatfirmaet Nørgaard Rasmussen (31952026), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Niels Nørgaard Rasmussen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Niels Nørgaard Rasmussen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Sydbank

Regnr.: 8075

Kontonr.: 0001812993

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokat/Partner Aumento Advokatfirma, 2021

Møderet for Højesteret, 2018

Advokat Elvang & Partnere, 2010

Marine underwriting Manager Tryg Vesta, 2008

Møderet for Landsret, 2007

Advokat If Forsikring, 2005

Advokatfuldmægtig If Forsikring, 2002

Cand.jur. Københavns Universitet, 2002

Transportunderwriting If Forsikring, 1998

Navigatør Farvandsvæsenet, 1995

Navigatør A. P. Møller, 1993

Sprog

Dansk

Svensk

Norsk

Engelsk

Highlights

Specialer

-      Fejl og mangler ved fast ejendom

-      Fejl og mangler ved byggeri

-      Nabotvister og tvister mod byggemyndigheder

-      Hegnssynssager

-      Skelforretninger

-      Entreprisetvister

-      Forsikringsretlige krav

-      Erstatningsretlige krav

-      Tvister i erhvervskontrakter

-      Retshjælpsdækninger

-      Køberrådgivning i bolighandler og ved typehuskontrakter

Medlemskaber

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Niels Nørgaard Rasmussen

No items found.