Advokat (H), Partner

Paul Neale

Paul Neale har advokatfaglig basis i almen praksis, men har i mange år fokuseret på erhvervsret og førelse af rets- og voldgiftssager.

Siden 1982 har Paul specialiseret sig i alle retsforhold vedrørende franchising. Som mangeårig rådgiver om franchising holder Paul foredrag om alle juridiske aspekter af franchising og medvirker til etablering af franchisekæder, konvertering af frivillige kæder og kapitalkæder til franchisekæder. Paul benyttes ofte af udenlandske erhvervsvirksomheder til at bistå med etablering af virksomhed på franchisebasis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Paul rådgiver også franchisetagere, når der ikke foreligger muligheden for interessekonflikt.

Paul er medlem af Euro Franchise Lawyers, der er et europæisk netværk af advokater, der har specialiseret sig i franchising.

Paul fører både institutionelle og ad hoc voldgiftssager og retssager for alle danske domstolsinstanser og virker som fast rådgiver for en række erhvervsdrivende selskaber.

Herudover er Paul tilknyttet flere almenvelgørende fonde som rådgiver, bestyrelsesmedlem og administrator.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 1981

Advokatfuldmægtig, 1978

Cand.jur. Århus Universitet, 1978

Formalia

Paul Neale

(+45) 4093 3330

pn@aumento.dk

 

Paul Neale Advokatanpartsselskab (15693746), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Paul Neale er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Paul Neale har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Danske Bank

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

NHG Advokater, 1986-2014

Advokatfirma O. Bondo Svane, 1980-1986

Advokat Henning Lyngsbo, 1978-1980

Sprog

Dansk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af IBA (International Bar Association)

Medlem af Franchise Danmark

Medlem af det Danske Selskab for Byggeret

Medlem af EuroFranchise Lawyers

Medlem af bestyrelsen i Franchise Danmark

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Arbejdsområder

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Paul Neale

No items found.