Advokat (H), Partner

Paul Neale

Paul Neale har advokatfaglig basis i almen praksis, men har i mange år fokuseret på erhvervsret og førelse af rets- og voldgiftssager.

Siden 1982 har Paul specialiseret sig i alle retsforhold vedrørende franchising. Som mangeårig rådgiver om franchising holder Paul foredrag om alle juridiske aspekter af franchising og medvirker til etablering af franchisekæder, konvertering af frivillige kæder og kapitalkæder til franchisekæder. Paul benyttes ofte af udenlandske erhvervsvirksomheder til at bistå med etablering af virksomhed på franchisebasis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Paul rådgiver også franchisetagere, når der ikke foreligger muligheden for interessekonflikt.

Paul er medlem af Euro Franchise Lawyers, der er et europæisk netværk af advokater, der har specialiseret sig i franchising.

Paul fører både institutionelle og ad hoc voldgiftssager og retssager for alle danske domstolsinstanser og virker som fast rådgiver for en række erhvervsdrivende selskaber.

Herudover er Paul tilknyttet flere almenvelgørende fonde som rådgiver, bestyrelsesmedlem og administrator.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 1981

Advokatfuldmægtig, 1978

Cand.jur. Århus Universitet, 1978

Formalia

CVR-nr. 15693746

Organiseret som anpartsselskab

Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012

Dækningssum: 50 mio. DKK

Pengeinstitut: Danske Bank

Karriere

NHG Advokater, 1986-2014

Advokatfirma O. Bondo Svane, 1980-1986

Advokat Henning Lyngsbo, 1978-1980

Sprog

Dansk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af IBA (International Bar Association)

Medlem af Franchise Danmark

Medlem af det Danske Selskab for Byggeret

Medlem af EuroFranchise Lawyers

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Medlem af bestyrelsen i Franchise Danmark

Arbejdsområder

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Paul Neale

No items found.