Advokat (L), Partner

Peter E. P. Gregersen

Peter E.P. Gregersen rådgiver primært danske og internationale virksomheder inden for kontraktret, herunder særligt vedrørende forhandlere, agenter og franchising samt samarbejdsaftaler og vedrørende relaterede forhold inden for konkurrenceretten, immaterialretten (IPR) og markedsføringsretten.

I kraft af sine mange sager af international karakter har han endvidere opbygget en betydelig ekspertise inden for international privat- og procesret.

Peter har ført et betydeligt antal retssager for danske domstole og voldgiftsretter, ligesom han har erfaring med at procedere for EU-Domstolen.

Peter underviser også jævnligt andre advokater i kontraktret i samarbejde med professionelle eksterne arrangører, ligesom Peter er forfatter til artikler til danske og udenlandske juridiske tidsskrifter.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Cand.jur. 2000, Københavns Universitet

Formalia

Peter E. P. Gregersen

(+45) 4010 9550

pg@aumento.dk

 

Advokatfirmaet Peter E. P. Gregersen (41989122), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Peter E. P. Gregersen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Peter E. P. Gregersen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Lån & Spar

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Advokatfuldmægtig, Horten, 2000-2003

Udstationering, DLA Piper, Hong Kong, 2002 (4 uger)

Advokatbeskikkelse, 2003

Advokat, Horten, 2003-2010

Møderet for landsret, 2004

Udstationering, Novozymes A/S, legal, 2006-2007 (14 måneder)

Partner, Horten, 2010-2021

Partner, Aumento, 2021

Sprog

Skandinaviske sprog

Engelsk

Highlights

Peter er flere gange kåret til Lawyer of the Year inden for agenter, forhandlere og/eller franchising af bl.a. Finance Monthly, Corporate INTL m.fl.

 

Peter er også udpeget af Who’s Who Legal 2021 som førende inden for Franchising. Udvælgelsen er foretaget på baggrund af research foretaget blandt klienter og andre advokatfirmaer i markedet.

 

Endvidere er Peter udpeget som "Country Expert" for Danmark vedrørende forhandlere og agenter af det internationalt anerkendte "International Distribution Institute Project (IDI)".

Peter er omtalt i følgende internationale opslagsværker:

Legal500 - EU and competition (Recommended Lawyer)

Specialer

Fortolkning, forhandling og udarbejdelse af kontrakter

Agentkontrakter, forhandlerkontrakter og franchisekontrakter

Samarbejdsaftaler

Salgs- og leveringsbetingelser

Internationale kontraktforhold

Danske og internationale retssager og voldgiftssager

Medlemskaber

The International Distribution Institute Project (IDI)

Dansk forening for Voldgift

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Peter E. P. Gregersen

No items found.