Advokat (H), Partner

Peter Fredslund

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, , ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2013

Møderet for Landsret, 2008

Advokat, 2005

Advokatfuldmægtig, 2002

Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Formalia

Organiseret som anpartsselskab

CVR-nr. 32277152

Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012

Dækningssum: 50 mio. DKK

Pengeinstitut: Nykredit Bank

Karriere

Det Danske selskab for byggeret

Foreningen Procedureadvokater

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)

Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S

Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Arbejdsområder

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Peter Fredslund

No items found.