Advokat, Partner

Pia L. Nielsen

Pia L. Nielsen er specialiseret indenfor miljøret i bred forstand – med særlig ekspertise indenfor spørgsmål så som spildevandsforsyning, klimatilpasning, vandforsyning, el- og fjernvarme, ekspropriation, kemikalielovgivningen, jordforurening, affaldshåndtering, miljøansvar og virksomhedsgodkendelser. Pia L. Nielsen har derudover speciale i sager indenfor planlovgivningen, ledningsret og naturbeskyttelse i sit mangeårige virke som privat praktiserende advokat og som jurist i Miljøministeriet.

Pia L. Nielsen har omfattende erfaring medrådgivning af forsyninger og kommuner om miljølovgivningen og de offentligretlige regelsæt, som er kommunernes og forsyningernes administrationsgrundlag. Pia L. Nielsen er herudover rådgiver for Det nationale Netværk for Klimatilpasning, der er et netværk særligt for kommuner og forsyninger i indsatsen for at imødegå effekten af klimaforandringer.

Pia L. Nielsen har herudover særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om entrepriseret og planret – og rådgiver også i den forbindelse bygherrer og entreprenører om miljøretlige forhold.

Udover at skrive artikler til fagblade og være en erfaren underviser og foredragsholder inden for sine specialer, så er Pia L. Nielsen også forfatter og faglig redaktør til bogen "Drift afrenseanlæg - Miljøforståelse, myndighed og ledelse". Pia L. Nielsenarbejder endvidere som underviser, kursusleder og eksaminator på den særligeuddannelse for ledere af forsyningsvirksomhedernes renseanlæg. Et arbejde som Pia L. Nielsen har været engageret i siden 1998.

Det er Pia L. Nielsens erklæret mål at yde en så ligefrem og løsningsorienteret rådgivning som muligt i et forståeligt og brugbart format, der direkte kan anvendes af klienterne. For Pia handler rådgivningsopgaven i særlig grad om at få sikret klienternes interesser og deres pengepung, men også at der drages nytte af de erfaringer, som sagerne ofte giver anledning til i form af optimering af kommunikation og/eller processer hos klienterne.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2008

Advokatfuldmægtig, 2006-2008

Cand.jur. Københavns Universitet, 1992

Formalia

Organiseret som enkeltmandsvirksomhed

CVR-nr. 39151618

Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012

Dækningssum: 50 mio. DKK

Pengeinstitut: Nykredit Bank

Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2017-2018

Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018

Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017

Member of the Seeril Council, IBA, 2014-2019

Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013

Vicechair of the Water Committee, IBA, 2009-2011

Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011

Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006

Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002

Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Frivillig rådgiver I Københavns Retshjælp, 1989-2015

Sprog

Skandinaviske sprog

Engelsk

Tysk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Medlem af advokatsamfundet Spildevandsteknisk Forening

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Pia L. Nielsen

No items found.