Advokat

Rasmus Blaabjerg Laursen

Rasmus Blaabjerg Laursen er 27 år og advokat, som arbejder med fast ejendom, selskabsret og procesret for advokat Jens BangLiebst og advokat Nikolaj Kjær.

Rasmus har arbejdet med fast ejendom og transaktioner i mere end 2 år og har erfaringer med rådgivning inden for både entreprise, transaktioner lejeretlige konflikter. Rasmus har selvstændigt ført og hovedforhandlet en langrække retssager og har en pragmatisk tilgang til håndteringen af juridiske problemstillinger.

Rasmus har tidligere arbejdet 1 år for Domstolsstyrelsen, hvor han som juridisk fuldmægtig fik tilegnet sig en mere almen viden om embedsværket og de lovforberedende processer i samfundet, samt kendskab til håndteringen af retternes interesser fra den anden side af bordet.

Rasmus har tidligere siddet i Københavns Retshjælp og rådgivet mange almene borgere om privatretlige forhold i et direkte og forståeligt sprog.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

2013-2018.: Cand.jur. fra Aarhus Universitet

2010-2013.: HHX på Silkeborg Business College

2000-2010.: Hvinningdalskolen

Formalia

Rasmus Blaabjerg Laursen

(+45) 4248 4041

rbl@aumento.dk

 

Liebst & Kjær Advokatpartnerselskab (32275346), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokatfuldmægtige Rasmus Blaabjerg Laursen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfuldmægtige Rasmus Blaabjerg Laursen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

Domstolsstyrelsen marts 2021- marts 2022

Gangsted Advokatfirma jan. 2019- jan. 2021

Sprog

Dansk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Rasmus Blaabjerg Laursen

No items found.