Advokat (H), Partner

Søren Bernhard Aagaard

Søren beskæftiger sig udelukkende med skat, moms og erhvervs- og selskabsrelaterede opgaver og har et indgående kendskab til arbejdsretlige forhold. Søren har herudover betydelig erfaring med førelse af retssager.

Søren er i team med advokat Lise Aagaard konsulent for Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Teamet er bl.a. ansvarlig for ajourføring af foreningens online skatteværktøjer og vejledninger. Søren er medlem af Danmarks Skatteadvokater.

Gennem sin karriere har Søren opnået en omfattende faglig specialist viden og erfaring med rådgivning af såvel private som erhvervsdrivende om dansk og international skatte- moms- og afgiftsret.

Som en naturlig kombination med Sørens ekspertise på skatteområdet, har Søren gennem hele sin karrierebeskæftiget sig indgående med erhvervsrelateret rådgivning, herunder indenfor selskabsret, ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og relaterede områder. Søren fører sager i såvel det administrative system, som ved domstolene - herunder ved Højesteret og Arbejdsretten.

Indlevelse, grundighed og højfaglig kvalitet er i fokus hos Søren. Han lægger stor vægt på at opnå et indgående kendskab til klientens forhold og forretning, inden han rådgiver. På denne måde sikres klienten en konkret og værdifuld rådgivning med afsæt i dennes individuelle situation. Det er vigtigt for Søren at rådgivningen sker i et tillidsfuldt samarbejde og at klienten kan komme i kontakt med ham i løbet af rådgivningsprocessen - uanset tidspunktet.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Advokat, 2006

Advokatfuldmægtig, 2004

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1996

Formalia

Søren Bernhard Aagaard

(+45) 2335 5290

saag@aumento.dk

 

Aagaard & Partnere Advokatanpartsselskab (29624666), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Søren Bernhard Aagaard er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Søren Bernhard Aagaard har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Pengeinstitut: Nordea

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Karriere

ADVODAN, advokat og partner, 2006-2018

ADVODAN, advokatfuldmægtig, 2004-2006

KPMG, Head of personal tax, 2002-2004

KMPG, manager tax division, 1998-2002

Hørsholm Kommune, SKAT, inddrivelsen, 1996

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Specialer

Medlemskaber

Danske Stakkeadvokater

International Bar Association

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Søren Bernhard Aagaard

No items found.