Advokat, Partner

Thomas O. Q. Krüger

Thomas rådgiver og praktiserer inden for generel erhvervs- og selskabsret med hovedvægt på fast ejendom.

Thomas har indgående erfaring og ekspertise inden for alle typer transaktioner af fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning, udvikling samt finansiering af alle former for fast ejendom. Endvidere har han indgående erfaring med lejeret, herunder udarbejdelse og gennemgang af både erhvervs- og boliglejekontrakter.

Endvidere har Thomas ganske omfattende erfaring med samt medvirket ved et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser, herunder overdragelse af ejendomsselskaber, butikskæder, industriselskaber m.v.

Thomas har endvidere opnået stor erfaring med rekonstruktion- og insolvensret og har blandt andet medvirket ved overdragelse af en række nødlidende ejendomme, herunder ved tvangsauktion.

Endelig har Thomas erfaring med retssager og konfliktløsning, herunder har han ført en række markedslejesager og fraflytningssager.

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

LL.M., University of California, Los Angeles, 2013

Advokat, 2008

Advokatfuldmægtig, 2005

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 2005

HA (jur.) , Copenhagen Business School, 2001

Formalia

Thomas O. Q. Krüger

(+45) 5363 2272

tkr@aumento.dk

 

Advokat Thomas O. Q. Krüger (36575093), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Thomas O. Q. Krüger er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Thomas O. Q. Krüger har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

KLAGER

Intern klage

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte og klage den partner og dermed det advokatfirma i Aumento Advokatfirma, som klienten har indgået aftale med om at yde bistand.

Ekstern klage

Advokaterne hos Aumento er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder De Advokatetiske Regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Såfremt der opstår en tvist om honorar opkrævet af os, eller er der utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvis klienten er forbruger og betingelserne er opfyldt, kan klage også indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i en andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr.


Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2020-

Advokat, Partner hos KLAR Advokater, 2016-2020

Advokat, Partner hos Aplha Advokater, 2015

Advokat hos Plesner Advokatfirma, 2008-2014

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Highlights

Specialer

Fast Ejendom
Erhvervslejeret
Selskabsret
M&A
Insolvensret

Medlemskaber

Bestyrelsesmedlem CLA Reply ApS

Bestyrelsesmedlem Danish American Chamber of Commerce Southern California

Danske Advokater

Medlem af Danish American Chamberg of Commerce Southern California

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Thomas O. Q. Krüger

No items found.