Tina Sandager er tilknyttet advokat Anne-Marie Juhl Andersen og beskæftiger sig primært med familieret, d.v.s. alle spørgsmål omkring samlivsophævelse og skilsmisse, herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og bodeling.

Derudover har Tina Sandager solid erfaring med strafferet efter i en lang årrække at have været anklager i flere politikredse, ved Statsadvokaten i København samt specialanklager ved Rigsadvokaten. I den forbindelse har Tina Sandager mødt i både by-, lands- og Højesteret medstraffesager, herunder både tilståelsessager, domsmandssager og nævningesager. 

Vis hele beskrivelsen

Uddannelse

Can. Jur. - 2002

Family Dispute Resolution Practitioner(Australien) – 2010

Uddannet anklager - 2011

Advokatbestalling – 2014 (deponeret samme år)

Specialanklager ved Rigsadvokaten – 2017

Chefkonsulent ved Rigsadvokaten – 2018

Ansat advokat - 2022

Formalia

CVR-nr. 36378042

Forsikring: HDI Danmark, police nr. 156-08654435-14012

Dækningssum: 50 mio. DKK

Pengeinstitut: Vendsyssel Sparekasse

Bank - Reg.: 3409 - Kontonr.: 0013166471

IBAN: DK6530000013166471

Karriere

Ansættelse under Justitsministeriet, Civilretsdirektoratet 2001-2006

Ansættelse under Justitsministeriet, Anklagemyndigheden 2006-2008

Orlov fra Justitsministeriet 2008-2010. Bosat i Australien medfamilien – uddannet australsk skilsmissemægler (Family Dispute Resolution Practitioner)

Ansættelse under Justitsministeriet, Anklagemyndigheden 2010-2021

Sprog

Dansk

Engelsk

Highlights

Specialer

Familieret

Strafferet

Medlemskaber

No items found.

Udgivelser

Det siger andre
No items found.
No items found.
No items found.

Udgivelser af

Tina Sandager

No items found.