Casper Emil Christiansen
Specialer
Karriere
Udannelse

Cand.jur. Københavns Universitet, 2017

Medlemskaber
Sprog
Formalia

Casper Emil Christiansen

(+45) 4149 4949

cec@aumento.dk

 

Kjær & Partnere Advokatpartnerselskab (39197545), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Casper Emil Christiansen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Casper Emil Christiansen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Udannelse

Cand.jur. Københavns Universitet, 2017

Specialer

Fast ejendom og byggeri
Proces og konfliktløsning
Sprog

Profil

Casper Emil Christiansen er advokat og arbejder til dagligt primært med fast ejendom og procesret.

Tryghed

Casper har hovedforhandlet en lang række civile retssager og oparbejdet en proceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

Undervisning og udenlandsk erfaring

Til dagligt underviser Casper på Københavns Universitet i Tings- og Kreditorret. Derudover har Casper en del udenlandske erfaringer med i bagagen, idet han både har haft et udvekslingsophold i Sydkorea samt arbejdet i en investeringsbank i Vietnam.

Klienten i centrum

Casper har fokus på en pragmatisk og resultatskabende rådgivning med klientens behov og ønsker i centrum.

Teams

Casper Emil Christiansen
er en del af nedenstående Aumento Teams:
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Casper Emil Christiansen
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

Updates

Casper Emil Christiansen
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Casper Emil Christiansen
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Casper Emil Christiansen er advokat og arbejder til dagligt primært med fast ejendom og procesret.

Tryghed

Casper har hovedforhandlet en lang række civile retssager og oparbejdet en proceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

Undervisning og udenlandsk erfaring

Til dagligt underviser Casper på Københavns Universitet i Tings- og Kreditorret. Derudover har Casper en del udenlandske erfaringer med i bagagen, idet han både har haft et udvekslingsophold i Sydkorea samt arbejdet i en investeringsbank i Vietnam.

Klienten i centrum

Casper har fokus på en pragmatisk og resultatskabende rådgivning med klientens behov og ønsker i centrum.

Teams

Casper Emil Christiansen
er en del af nedenstående Aumento Teams:
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Casper Emil Christiansen
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Casper Emil Christiansen
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Casper Emil Christiansen
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
Casper Emil Christiansen styrede os sikkert gennem køb. Vi kan på det varmeste anbefale Casper Emil Christiansen som rådgiver.

Pernille & Mikkel

Anbefaling af advokat - Casper Emil Christiansen
Specialer
Karriere
Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet, 2017

Medlemskaber
Sprog
Formalia

Casper Emil Christiansen

(+45) 4149 4949

cec@aumento.dk

 

Kjær & Partnere Advokatpartnerselskab (39197545), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Casper Emil Christiansen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Casper Emil Christiansen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning