Dennis Hofmann
Specialer

Erhvervs-og boliglejeret

Projektudvikling af fast ejendom

Rets-og voldgiftssager

Overdragelse af udlejningsejendomme

Karriere

Aumento Advokatfirma, 2024 -

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab, 2023-2024

Hofmann Advokatfirma, 2016 - 2023

Husen Advokater, 2004 - 2016

Globe Furniture A/S, 2003 - 2004

TVC Advokatfirma, 1999 - 2003

Udannelse

Royal Institution of Chartered Surveyors, MRICS, 2013

Møderet for landsret, 2013

Diplomvaluar, 2012

Statsaut. ejendomsmægler, 2006

Advokat, 2002

Cand.jur., Aarhus Universitet, 1999

Medlemskaber

Royal Institution of Chartered Surveyors, MRICS

Dansk selskab for Boligret

Københavns Advokatforening

Det danske Advokatsamfund

Sprog

Dansk

Engelsk

Formalia

Dennis Hofmann

(+45) 6169 1800

dh@aumento.dk

Advokat Dennis Hofmann (34832994), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Dennis Hofmann er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Dennis Hofmann har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Aumento Advokatfirma, 2024 -

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab, 2023-2024

Hofmann Advokatfirma, 2016 - 2023

Husen Advokater, 2004 - 2016

Globe Furniture A/S, 2003 - 2004

TVC Advokatfirma, 1999 - 2003

Udannelse

Royal Institution of Chartered Surveyors, MRICS, 2013

Møderet for landsret, 2013

Diplomvaluar, 2012

Statsaut. ejendomsmægler, 2006

Advokat, 2002

Cand.jur., Aarhus Universitet, 1999

Specialer

Bolig og udlejning
Entrepriseret
Fast ejendom og byggeri
Sprog

Dansk

Engelsk

Profil

Dennis Hofmann er specialiseret i fast ejendom. Han rådgiver danske og internationale virksomheder og organisationer om alle aspekter af fast ejendom, herunder specielt om erhvervslejeret, boliglejeret, køb/salg af udlejningsejendomme og herunder vurdering af udlejningsejendomme og entrepriseret. Han har endvidere ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager med tilknytning til fast ejendom.


Dennis Hofmann har tillige erfaring med projektudvikling af fast ejendom såvel på det juridiske som praktiske plan, og rådgiver ejendomsudviklere om køb af ejendomme og projektfastlæggelse inkl. økonomiske, finansieringsmæssige og entrepriseretlige aspekter.


Dennis Hofmann har afholdt et betydeligt antal kurser om erhvervslejeretlige emner og værdiansættelse af udlejningsejendomme bl.a. gennem EjendomDanmark, Byens Ejendom samt hos flere af Danmarks største ejendomsadministratorer/ejendomsselskaber.

Teams

Dennis Hofmann
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Repræsenterede i 2021-2023 ejeren af et indkøbscenter i Københavnsområdet, der havde varslet en større markedslejeforhøjelse overfor et supermarked i indkøbscenteret. Klienten fik for det væsentligste medhold i den varslede lejeforhøjelse.


Rådgivning i 2023 i forbindelse med en klients overvejelser om salg af flere ejendomme i hovedstadsområdet for 800 – 900 mio. kr., herunder udarbejdelse af købsaftaler og rådgivning om struktureringen af salget set i forhold til reglerne om tilbudspligt samt om problematikker i de eksisterende beboelseslejekontrakter.


Repræsenterede i 2021-2023 ejeren af flere udlejningsejendomme på Frederiksberg, der havde varslet markedslejeforhøjelse overfor flere erhvervslejere (butikslejemål). Klienten fik efter gennemført hovedforhandling fuldt medhold i de varslede lejeforhøjelser.

Rankings

Dennis Hofmann
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Updates

Dennis Hofmann
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Dennis Hofmann
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Dennis Hofmann er specialiseret i fast ejendom. Han rådgiver danske og internationale virksomheder og organisationer om alle aspekter af fast ejendom, herunder specielt om erhvervslejeret, boliglejeret, køb/salg af udlejningsejendomme og herunder vurdering af udlejningsejendomme og entrepriseret. Han har endvidere ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager med tilknytning til fast ejendom.


Dennis Hofmann har tillige erfaring med projektudvikling af fast ejendom såvel på det juridiske som praktiske plan, og rådgiver ejendomsudviklere om køb af ejendomme og projektfastlæggelse inkl. økonomiske, finansieringsmæssige og entrepriseretlige aspekter.


Dennis Hofmann har afholdt et betydeligt antal kurser om erhvervslejeretlige emner og værdiansættelse af udlejningsejendomme bl.a. gennem EjendomDanmark, Byens Ejendom samt hos flere af Danmarks største ejendomsadministratorer/ejendomsselskaber.

Teams

Dennis Hofmann
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Repræsenterede i 2021-2023 ejeren af et indkøbscenter i Københavnsområdet, der havde varslet en større markedslejeforhøjelse overfor et supermarked i indkøbscenteret. Klienten fik for det væsentligste medhold i den varslede lejeforhøjelse.


Rådgivning i 2023 i forbindelse med en klients overvejelser om salg af flere ejendomme i hovedstadsområdet for 800 – 900 mio. kr., herunder udarbejdelse af købsaftaler og rådgivning om struktureringen af salget set i forhold til reglerne om tilbudspligt samt om problematikker i de eksisterende beboelseslejekontrakter.


Repræsenterede i 2021-2023 ejeren af flere udlejningsejendomme på Frederiksberg, der havde varslet markedslejeforhøjelse overfor flere erhvervslejere (butikslejemål). Klienten fik efter gennemført hovedforhandling fuldt medhold i de varslede lejeforhøjelser.

Rankings

Dennis Hofmann
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Dennis Hofmann
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Dennis Hofmann
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Specialer

Erhvervs-og boliglejeret

Projektudvikling af fast ejendom

Rets-og voldgiftssager

Overdragelse af udlejningsejendomme

Karriere

Aumento Advokatfirma, 2024 -

Skau Reipurth Advokatpartnerselskab, 2023-2024

Hofmann Advokatfirma, 2016 - 2023

Husen Advokater, 2004 - 2016

Globe Furniture A/S, 2003 - 2004

TVC Advokatfirma, 1999 - 2003

Uddannelse

Royal Institution of Chartered Surveyors, MRICS, 2013

Møderet for landsret, 2013

Diplomvaluar, 2012

Statsaut. ejendomsmægler, 2006

Advokat, 2002

Cand.jur., Aarhus Universitet, 1999

Medlemskaber

Royal Institution of Chartered Surveyors, MRICS

Dansk selskab for Boligret

Københavns Advokatforening

Det danske Advokatsamfund

Sprog

Dansk

Engelsk

Formalia

Dennis Hofmann

(+45) 6169 1800

dh@aumento.dk

Advokat Dennis Hofmann (34832994), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Dennis Hofmann er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Dennis Hofmann har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning