Jacob Strandgaard Andersen
Specialer
Karriere

Freelance jurist, bl.a. i Sentia Denmark, Maersk Insurance og Maersk Drilling

Legal Director, Sentia Danmark

Advokat, Birch Advokatfirma

Assistant General Counsel, DSV

Claims Manager og inhouse jurist, Marincon GmbH & Co, Hamborg

Udannelse

Diploma, English Maritime Law, London Metropolitan University, 2014

Advokat, 2003

Business administation og økonomi, CBS 2006

Master of Law, McGill University, Montreal, 1999

Cand.jur. Københavns Universitet, 1997

Navigatør og vagtchef i Marinehjemmeværnet

Medlemskaber

Det danske Advokatsamfund

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk

Formalia

Jacob Strandgaard Andersen

(+45) 2299 9783

jsa@aumento.dk

 

Jacob Strandgaard Andersen (44223775), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Jacob Strandgaard Andersen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Jacob Strandgaard Andersen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Freelance jurist, bl.a. i Sentia Denmark, Maersk Insurance og Maersk Drilling

Legal Director, Sentia Danmark

Advokat, Birch Advokatfirma

Assistant General Counsel, DSV

Claims Manager og inhouse jurist, Marincon GmbH & Co, Hamborg

Udannelse

Diploma, English Maritime Law, London Metropolitan University, 2014

Advokat, 2003

Business administation og økonomi, CBS 2006

Master of Law, McGill University, Montreal, 1999

Cand.jur. Københavns Universitet, 1997

Navigatør og vagtchef i Marinehjemmeværnet

Specialer

No items found.
Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk

Profil

Jacob Strandgaard Andersen rådgiver hovedsageligt danske og udenlandske virksomheder inden for en bred vifte af erhvervsretlige områder. Han har en solid juridisk baggrund og omfattende erfaring med at kombinere kommerciel og juridisk rådgivning inden for områder som IT- og teknologiret, erstatningsret, sø-og transportret samt alle typer af kontrakter.

International erfaring

Jacob Strandgaard Andersen har arbejdet i flere år i udlandet, herunder i en længere periode i Tyskland, og han besidder betydelig ekspertise inden for internationale retssystemer.

Sø-og transportret

Med særlig ekspertise inden for sø- og transportret, både nationalt og internationalt, har Jacob Strandgaard Andersen omfattende erfaring med skadebehandling, vareskader, havarier, transportkontrakter (certepartier og konnossementer mv.) samt de tilknyttede forsikringsaspekter, herunder P&I, LOH, H&M og vareforsikringer.

Retssager

Jacob Strandgaard Andersen besidder betydelig erfaring inden for procesret og har ført adskillige rets- og voldgiftssager. Han har også fungeret som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret.

Teams

Jacob Strandgaard Andersen
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Forhandling af adskillige omfattende IT kontrakter, herunder leveranceaftaler til finansielle virksomheder, service agreements, licensaftaler og SLA'er for en dansk cloud leverandør.

 

Rådgivning af et tysk rederi vedrørende et stort havari i Biscayen samt håndtering af efterfølgende forhandlinger med havnemyndigheder, myndigheder, vareejere, forsikringsselskaber og diverse kontraktspartnere.

 

Forhandling af adskillige transportaftaler med nogle af verdens største firmaer på vegne af dansk speditørfirma.

Rankings

Jacob Strandgaard Andersen
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

Updates

Jacob Strandgaard Andersen
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Jacob Strandgaard Andersen
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Jacob Strandgaard Andersen rådgiver hovedsageligt danske og udenlandske virksomheder inden for en bred vifte af erhvervsretlige områder. Han har en solid juridisk baggrund og omfattende erfaring med at kombinere kommerciel og juridisk rådgivning inden for områder som IT- og teknologiret, erstatningsret, sø-og transportret samt alle typer af kontrakter.

International erfaring

Jacob Strandgaard Andersen har arbejdet i flere år i udlandet, herunder i en længere periode i Tyskland, og han besidder betydelig ekspertise inden for internationale retssystemer.

Sø-og transportret

Med særlig ekspertise inden for sø- og transportret, både nationalt og internationalt, har Jacob Strandgaard Andersen omfattende erfaring med skadebehandling, vareskader, havarier, transportkontrakter (certepartier og konnossementer mv.) samt de tilknyttede forsikringsaspekter, herunder P&I, LOH, H&M og vareforsikringer.

Retssager

Jacob Strandgaard Andersen besidder betydelig erfaring inden for procesret og har ført adskillige rets- og voldgiftssager. Han har også fungeret som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret.

Teams

Jacob Strandgaard Andersen
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Forhandling af adskillige omfattende IT kontrakter, herunder leveranceaftaler til finansielle virksomheder, service agreements, licensaftaler og SLA'er for en dansk cloud leverandør.

 

Rådgivning af et tysk rederi vedrørende et stort havari i Biscayen samt håndtering af efterfølgende forhandlinger med havnemyndigheder, myndigheder, vareejere, forsikringsselskaber og diverse kontraktspartnere.

 

Forhandling af adskillige transportaftaler med nogle af verdens største firmaer på vegne af dansk speditørfirma.

Rankings

Jacob Strandgaard Andersen
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Jacob Strandgaard Andersen
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Jacob Strandgaard Andersen
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Specialer
Karriere

Freelance jurist, bl.a. i Sentia Denmark, Maersk Insurance og Maersk Drilling

Legal Director, Sentia Danmark

Advokat, Birch Advokatfirma

Assistant General Counsel, DSV

Claims Manager og inhouse jurist, Marincon GmbH & Co, Hamborg

Uddannelse

Diploma, English Maritime Law, London Metropolitan University, 2014

Advokat, 2003

Business administation og økonomi, CBS 2006

Master of Law, McGill University, Montreal, 1999

Cand.jur. Københavns Universitet, 1997

Navigatør og vagtchef i Marinehjemmeværnet

Medlemskaber

Det danske Advokatsamfund

Sprog

Dansk

Engelsk

Tysk

Formalia

Jacob Strandgaard Andersen

(+45) 2299 9783

jsa@aumento.dk

 

Jacob Strandgaard Andersen (44223775), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Jacob Strandgaard Andersen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Jacob Strandgaard Andersen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning