loading...
Mikael Delin
Specialer
Karriere

Partner, Aumento, 2020-

Beskikket censor på jurauddannelserne, 2014-

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve, 2009-

Senioradvokat, Plesner, 2009-2020

Advokat, Plesner, 2002-2009

Advokatfuldmægtig, Plesner Svane Grønborg, 1999-2002

Udannelse

Møderet for Højesteret, 2010

Cand. Jur., Københavns Universitet, 2008

Møderet for Landsret, 2005

HD 1. del, 2002

Advokatbeskikkelse, 2002

Jur. Kand. Göteborgs Universitet, 1999

Medlemskaber

Danske Selskab for Byggeret

Øresundsadvokater

Procedureadvokater

Københavns Advokatforening

Dansk forening for Voldgift

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Bestyrelsesmedlem (formand), Comitel A/S

Sprog

Svensk

Dansk

Norsk

Engelsk

Formalia

Mikael Delin

(+45) 2999 3087

md@aumento.dk

 

Advokat Mikael Delin (41205881), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Mikael Delin er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mikael Delin har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Partner, Aumento, 2020-

Beskikket censor på jurauddannelserne, 2014-

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve, 2009-

Senioradvokat, Plesner, 2009-2020

Advokat, Plesner, 2002-2009

Advokatfuldmægtig, Plesner Svane Grønborg, 1999-2002

Udannelse

Møderet for Højesteret, 2010

Cand. Jur., Københavns Universitet, 2008

Møderet for Landsret, 2005

HD 1. del, 2002

Advokatbeskikkelse, 2002

Jur. Kand. Göteborgs Universitet, 1999

Specialer

Fast ejendom og byggeri
Proces og konfliktløsning
Erhvervsaftaler og erstatning
Sprog

Svensk

Dansk

Norsk

Engelsk

Profil

Mikael Delin beskæftiger sig primært med tvister vedrørende entreprise og forsikring og har gennem de sidste 20 år opbygget en omfattende procedureerfaring.

Mikaels sagsportefølje

En stor del af Mikaels sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, samt mangels- og forsinkelseskrav i forbindelse med byggeri og anlægsopgaver.

Endvidere bistår Mikael bygherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med forhandling og indgåelse af entreprise- og rådgiveraftaler.

Mikael fører også retssager på vegne af både danske og udenlandske forsikringsselskaber i en række forskelligartede skadessager, herunder personskadesager og produktansvarssager, ligesom han ofte håndterer mangelsager i kølvandet af ejendomsoverdragelser.

Efterspørgsel

I kraft af sin retssagserfaring og sin svenske baggrund er Mikael endvidere efterspurgt som rådgiver for svenske virksomheder, som er blevet involveret i kommercielle tvister i Danmark.

Mikael lader sig også udpege som voldgiftsdommer.

Endelig yder Mikael rådgivning vedrørende Facility Management-kontrakter, forsikringsregulatoriske forhold og om rejsegarantifonden.

Highlights

VBA Kendelse af 15. februar 2023 (utrykt).

Repræsenterede et ingeniørfirma, som var blevet adciteret af en bygherre i en sag, hvor entreprenøren krævede en ekstrabetaling på kr. 2,6 mio under henvisning til at tagarbejder ikke havde været mulige at udføre i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne. Bygherren, og dermed også ingeniørfirmaet, blev frifundet under henvisning til, at udbudsmaterialets beskrivelse af udførelsen af tagarbejderne ikke var ulovlig i forhold til risiko for gennemstyrtning.

TBB 2022.1031

Repræsenterede et ingeniørfirma, der havde været bygherrerådgiver i forbindelse med en renovering af et kollegie, idet bygherren havde rejst en række krav under henvisning til at bygherrerådgiveren havde handlet ansvarspådragende. Bygherrens krav blev reduceret fra kr. 4,5 mio til 1 mio, da Voldgiftsretten vedrørende flere forhold ikke fandt at der var handlet ansvarspådragende, og da der vedrørende andre forhold ikke var dokumenteret et tab i det påståede omfang.

Retten i Hillerøds dom af 28. juni 2022

Repræsentere en bygningssagkyndig over for en køber, som krævede omkostningerne til oplægning af et nyt tag erstattet, under henvisning til at restlevetiden var udløbet. Retten fandt det ikke godtgjort at tagets restlevetid var udløbet, og køberne fik alene medhold i et mindre krav på partielle reparationer af nogle afskallede tagsten.

Rankings

Mikael Delin
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Updates

Mikael Delin
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Mikael Delin
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Mikael Delin beskæftiger sig primært med tvister vedrørende entreprise og forsikring og har gennem de sidste 20 år opbygget en omfattende procedureerfaring.

Mikaels sagsportefølje

En stor del af Mikaels sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, samt mangels- og forsinkelseskrav i forbindelse med byggeri og anlægsopgaver.

Endvidere bistår Mikael bygherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med forhandling og indgåelse af entreprise- og rådgiveraftaler.

Mikael fører også retssager på vegne af både danske og udenlandske forsikringsselskaber i en række forskelligartede skadessager, herunder personskadesager og produktansvarssager, ligesom han ofte håndterer mangelsager i kølvandet af ejendomsoverdragelser.

Efterspørgsel

I kraft af sin retssagserfaring og sin svenske baggrund er Mikael endvidere efterspurgt som rådgiver for svenske virksomheder, som er blevet involveret i kommercielle tvister i Danmark.

Mikael lader sig også udpege som voldgiftsdommer.

Endelig yder Mikael rådgivning vedrørende Facility Management-kontrakter, forsikringsregulatoriske forhold og om rejsegarantifonden.

Teams

Mikael Delin
er en del af nedenstående Aumento Teams:
Aumento Real Estate
Aumento Transactions
Aumento Real Estate
Aumento Transactions
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

VBA Kendelse af 15. februar 2023 (utrykt).

Repræsenterede et ingeniørfirma, som var blevet adciteret af en bygherre i en sag, hvor entreprenøren krævede en ekstrabetaling på kr. 2,6 mio under henvisning til at tagarbejder ikke havde været mulige at udføre i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne. Bygherren, og dermed også ingeniørfirmaet, blev frifundet under henvisning til, at udbudsmaterialets beskrivelse af udførelsen af tagarbejderne ikke var ulovlig i forhold til risiko for gennemstyrtning.

TBB 2022.1031

Repræsenterede et ingeniørfirma, der havde været bygherrerådgiver i forbindelse med en renovering af et kollegie, idet bygherren havde rejst en række krav under henvisning til at bygherrerådgiveren havde handlet ansvarspådragende. Bygherrens krav blev reduceret fra kr. 4,5 mio til 1 mio, da Voldgiftsretten vedrørende flere forhold ikke fandt at der var handlet ansvarspådragende, og da der vedrørende andre forhold ikke var dokumenteret et tab i det påståede omfang.

Retten i Hillerøds dom af 28. juni 2022

Repræsentere en bygningssagkyndig over for en køber, som krævede omkostningerne til oplægning af et nyt tag erstattet, under henvisning til at restlevetiden var udløbet. Retten fandt det ikke godtgjort at tagets restlevetid var udløbet, og køberne fik alene medhold i et mindre krav på partielle reparationer af nogle afskallede tagsten.

Rankings

Mikael Delin
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
Mikeal Delin - Legal500 2024

Legal500 2024

Dispute resolution - Tier 4

Læs mere her
Mikeal Delin - Legal500 2023

Legal500 2023

Dispute Resolution - Top Tier 4

Læs mere her

Updates

Mikael Delin
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Mikael Delin
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Specialer
Karriere

Partner, Aumento, 2020-

Beskikket censor på jurauddannelserne, 2014-

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve, 2009-

Senioradvokat, Plesner, 2009-2020

Advokat, Plesner, 2002-2009

Advokatfuldmægtig, Plesner Svane Grønborg, 1999-2002

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2010

Cand. Jur., Københavns Universitet, 2008

Møderet for Landsret, 2005

HD 1. del, 2002

Advokatbeskikkelse, 2002

Jur. Kand. Göteborgs Universitet, 1999

Medlemskaber

Danske Selskab for Byggeret

Øresundsadvokater

Procedureadvokater

Københavns Advokatforening

Dansk forening for Voldgift

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen

Bestyrelsesmedlem (formand), Comitel A/S

Sprog

Svensk

Dansk

Norsk

Engelsk

Formalia

Mikael Delin

(+45) 2999 3087

md@aumento.dk

 

Advokat Mikael Delin (41205881), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Mikael Delin er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Mikael Delin har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning