Specialer
Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2017-2018

Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018

Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017

Member of the Seeril Council, IBA, 2014-2019

Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013

Vicechair of the Water Committee, IBA, 2009-2011

Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011

Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006

Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002

Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Frivillig rådgiver I Københavns Retshjælp, 1989-2015

Udannelse

Advokat, 2008

Advokatfuldmægtig, 2006-2008

Cand.jur. Københavns Universitet, 1992

Medlemskaber
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Tysk

Formalia

Pia L. Nielsen

(+45) 3152 2526

pln@aumento.dk

 

Envir Advokatfirma (39151618), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Pia L. Nielsen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Pia L. Nielsen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2017-2018

Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018

Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017

Member of the Seeril Council, IBA, 2014-2019

Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013

Vicechair of the Water Committee, IBA, 2009-2011

Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011

Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006

Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002

Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Frivillig rådgiver I Københavns Retshjælp, 1989-2015

Udannelse

Advokat, 2008

Advokatfuldmægtig, 2006-2008

Cand.jur. Københavns Universitet, 1992

Specialer

Fast ejendom og byggeri
Offentlig regulering
Proces og konfliktløsning
Erhvervsaftaler og erstatning
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Tysk

Profil

Miljøret

Pia L. Nielsen er specialiseret indenfor miljøret i bred forstand – med særlig ekspertise indenfor spørgsmål så som spildevandsforsyning, klimatilpasning, vandforsyning, el- og fjernvarme, ekspropriation, kemikalielovgivningen, jordforurening, affaldshåndtering, miljøansvar og virksomhedsgodkendelser. Pia L. Nielsen har derudover speciale i sager indenfor planlovgivningen, ledningsret og naturbeskyttelse i sit mangeårige virke som privat praktiserende advokat og som jurist i Miljøministeriet.

Pia L. Nielsen har omfattende erfaring med rådgivning af forsyninger og kommuner om miljølovgivningen og de offentligretlige regelsæt, som er kommunernes og forsyningernes administrationsgrundlag.

Det nationale Netværk for Klimatilpasning

Pia L. Nielsen er herudover rådgiver for Det nationale Netværk for Klimatilpasning, der er et netværk særligt for kommuner og forsyninger i indsatsen for at imødegå effekten af klimaforandringer.

Særlig ekspertise

Pia L. Nielsen har herudover særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om entrepriseret og planret – og rådgiver også i den forbindelse bygherrer og entreprenører om miljøretlige forhold.

Teams

Pia L. Nielsen
er en del af nedenstående Aumento Teams:
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Pia L. Nielsen
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

Updates

Pia L. Nielsen
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Pia L. Nielsen
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Miljøret

Pia L. Nielsen er specialiseret indenfor miljøret i bred forstand – med særlig ekspertise indenfor spørgsmål så som spildevandsforsyning, klimatilpasning, vandforsyning, el- og fjernvarme, ekspropriation, kemikalielovgivningen, jordforurening, affaldshåndtering, miljøansvar og virksomhedsgodkendelser. Pia L. Nielsen har derudover speciale i sager indenfor planlovgivningen, ledningsret og naturbeskyttelse i sit mangeårige virke som privat praktiserende advokat og som jurist i Miljøministeriet.

Pia L. Nielsen har omfattende erfaring med rådgivning af forsyninger og kommuner om miljølovgivningen og de offentligretlige regelsæt, som er kommunernes og forsyningernes administrationsgrundlag.

Det nationale Netværk for Klimatilpasning

Pia L. Nielsen er herudover rådgiver for Det nationale Netværk for Klimatilpasning, der er et netværk særligt for kommuner og forsyninger i indsatsen for at imødegå effekten af klimaforandringer.

Særlig ekspertise

Pia L. Nielsen har herudover særlig ekspertise inden for rådgivning af bygherrer og entreprenører om entrepriseret og planret – og rådgiver også i den forbindelse bygherrer og entreprenører om miljøretlige forhold.

Teams

Pia L. Nielsen
er en del af nedenstående Aumento Teams:
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Pia L. Nielsen
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Pia L. Nielsen
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Pia L. Nielsen
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Specialer
Karriere

Advokat og partner hos Aumento Advokatfirma, 2017-2018

Advokat og partner hos WSCO, 2017-2018

Advokat hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab, 2011-2017

Member of the Seeril Council, IBA, 2014-2019

Chair of the Water Committee and member of the Seeril Council, IBA, 2011-2013

Vicechair of the Water Committee, IBA, 2009-2011

Advokatfuldmægtig og advokat hos Lett Advokatfirma, 2006-2011

Jurist/senior Advisor, Miljøstyrelsen, 1997-2006

Bestyrelsesmedlem hos DJØF, Overenskomstforeningen, 1995-2002

Jurist, Socialministeriet, 1992-1997

Frivillig rådgiver I Københavns Retshjælp, 1989-2015

Uddannelse

Advokat, 2008

Advokatfuldmægtig, 2006-2008

Cand.jur. Københavns Universitet, 1992

Medlemskaber
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Tysk

Formalia

Pia L. Nielsen

(+45) 3152 2526

pln@aumento.dk

 

Envir Advokatfirma (39151618), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Pia L. Nielsen er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Pia L. Nielsen har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning