Flere sager om produktefterligninger

Flere sager om produktefterligninger

Sager om påståede kopiprodukter er ofte vanskelige. Ikke fordi det er svært at have en mening om emnet. Især hvis en lille iværksætter mener, at en større virksomhed forsøger at udnytteiværksætterens indsats, vil mange tage parti for iværksætteren. Sådanne sager finder lejlighedsvis vej til medierne.

 

Fordi der findes så mange forskellige produkter på markedet og så megen handel over landegrænser, findes der også mange sager, hvor produkter bare ligner hinanden ved en tilfældighed.

 

At et produkt har visse ligheder med et andet, betyder ikke nødvendigvis, at der sker en krænkelse. Ligheder kan fx skyldes, at produkterne har en bestemt teknisk funktion. Og så er det ikkesikkert, at der er nogen krænkelse. Det kan også være, at lighederne vedrører dele af udseendet, som er ganske almindelige og ikke beskyttet. Så er der heller ikke nogen krænkelse.

 

En sag om påstået efterligning af elektriske terrassevarmere viser, at der er grænser for, hvornår et produkt krænker et andet. En kinesisk producent anlagde sag mod en dansk grossist med påstand om midlertidigt forbud mod en terrassevarmer på det danske marked. Den kinesiske producent mente, at der var tale om en ulovlig produktefterligning i strid med ophavsretten, designretten og markedsføringsloven. Rettighederne skal dog ses i forhold til, at udseendet af terrassevarmere i stort omfang er bestemt af den tekniske funktion.

 

Sø- og Handelsretten af gjorde sagen i første instans og kom frem til, at de to terrassevarmere adskilte sigtilstrækkeligt fra hinanden til, at der ikke var nogen krænkelse af den kinesiske producents rettigheder. Producenten mente noget andet og appellerede sagen til Vestre Landsret. Efter endnu en tur i retten med besigtigelse af terrassevarmerne kom også landsretten frem til, at der ikke var nogen krænkelse.

 

Lisbet Andersen repræsenterede den danske grossist i sagen.