Hvad så med mit EU-varemærke?

Hvad så med mit EU-varemærke?

Har du et EU-varemærke (EUTM) eller et registreret EU-design (RCD), vil dine rettigheder blive påvirket, når Brexit kommer. Efter Brexit vil eksisterende EU-rettigheder være gyldige i de 27 tilbageværende EU-lande, men de vil ikke længere gælde i Storbritannien (UK).

Hvis dit EU-varemærke eller design allerede er registreret eller når at blive det inden Brexit, behøver du ikke gøre noget nu. Der vil automatisk blive oprettet en ”klonet” rettighed i form af en tilsvarende registrering med gyldighed i Storbritannien. Dette er uden omkostninger for indehaver. Hvis man af en eller anden grund ikke ønsker en sådan klonet rettighed i Storbritannien, vil det være muligt at fravælge den.

Hvis du har en EU-varemærkeansøgning, og varemærket endnu ikke er registreret på datoen for Storbritanniens udtræden af EU, bør du være opmærksom. Så kommer der nemlig ikke nogen automatisk beskyttelse i Storbritannien. Hvis du ønsker at bevare den ansøgte varemærkeret i Storbritannien tilbage fra ansøgningsdatoen i EU, kan dette gøres via en separat UK-ansøgning, som skal indgives inden for 9 måneder fra Brexit.

Har du travlt, kan det være smartere at søge om registrering direkte i Storbritannien med det samme – ikke mindst fordi der må forventes at kunne komme betydelig forsinkelse hos den britiske varemærkemyndighed efter Brexit.