Nu går det snart løs

Nu går det snart løs

Har du styr på de nye AB-vilkår og hvad de kan komme til at betyde for dig? De nye AB-vilkår pålægger byggeriets parter yderligere forpligtelser, og der er især overraskelser i vente for tekniske rådgivere og den professionelle bygherre. ”Pris- og tid cirkulæret” fra 1991 er desuden blevet ophævet, og det forventes ikke erstattet med et nyt, hvorfor statslige bygherrer er forpligtede til at anvende de nye AB-vilkår. Derudover formodes Minister Ole Birk Olesen ikke at stoppe der. Ministeren har tidligere udtalt, at regioner og kommuner også bør være forpligtede til at anvende det nye AB-system.


Vær på forkant med udviklingen og få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer i det nye AB-system!