loading...
EU-støttepulje til beskyttelse af SMV'er

EU-støttepulje til beskyttelse af SMV'er

Beskyttelse af rettigheder er vigtigere end nogensinde. Internet og digitale medier fylder mere og mere, og det giver større risiko for krænkelse af immaterielle rettigheder, som fx varemærker, design og patenter.

Små og mellemstore virksomheder kan nu søge om tilskud til beskyttelse af immaterielle rettigheder fra en ny EU-pulje. Der er afsat op til 47 mio. EUR over tre år, og pengene uddeles efter først til mølle-princippet. Tilskud kan gives til officielle gebyrer for registrering af varemærker, design og patenter samt til indledende bistand og undersøgelser, og udbetales direkte til virksomhederne.

Fristen for at søge om tilskud udløber den 16. december 2022, men som altid, når det handler om rettigheder, er det klogt at komme hurtigt i gang med opgaverne. Ved den tidligere tilskudsrunde i 2021 var der næsten 13.000 SMV’er, der fik tilskud. Den nye ordning er udvidet og må forventes at få større udbredelse i takt med at flere og flere SMV’er bliver opmærksomme på betydningen af at beskytte deres rettigheder.

Det er en god anledning til at gå i gang nu!

Mere information kan findes hos EU-myndigheden EUIPO:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund