Claus Spangenberg
Specialer
Karriere

Lund Elmer Sandager

Lundgrens

Arthur Andersen Advokataktieselskab

Revisionsfirmaet Arthur Andersen

Udannelse

Advokat 1987

Cand.jur., Københavns Universitet 1984

Certificeret mediator, 2005

Certificeret coach (ICF, ACC 2011)

Medlemskaber

Dansk IT

Mediationsinstituttet

Mediatoradvokater

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsminiseret/Civilstyrelsen

Sprog

Dansk

Engelsk

Formalia

Claus Spangenberg

(+45) 2524 5111

csp@aumento.dk

 

Advokat Claus Spangenberg (43376209), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Claus Spangenberg er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Claus Spangenberg har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Lund Elmer Sandager

Lundgrens

Arthur Andersen Advokataktieselskab

Revisionsfirmaet Arthur Andersen

Udannelse

Advokat 1987

Cand.jur., Københavns Universitet 1984

Certificeret mediator, 2005

Certificeret coach (ICF, ACC 2011)

Specialer

Erhvervsaftaler og erstatning
Internationale kontrakter
Køb og salg af virksomheder
It og software
Energi
Sprog

Dansk

Engelsk

Profil

Claus Spangenberg er specialiseret indenfor kommercielle kontraktforhold, fx i forbindelse med virksomhedshandler, etablering af samarbejdsforhold og udformning af rammeaftaler, ejeraftaler, leverancekontrakter og salgs- og leveringsbetingelser. Claus er desuden certificeret mediator og bistår parter i konflikt med at gennemføre forligsforhandlinger som led i mediation. Claus bruger også en pæn del af hans tid som bestyrelsesmedlem i en række selskabs- og fondsbestyrelser.

I et med IT-retten

Claus har mange års erfaring med rådgivning om IT- og teknologiret, herunder i forbindelse med systemanskaffelser, hvor han bistår i alle projektfaser, lige fra forhandling og udarbejdelse af kontrakt til implementering og godkendelse af systemer. Claus rådgiver også om portal- og cloud-løsninger, og om licensforhold og outsourcing.

Internationale kundeforhold

Desuden rådgiver Claus en række internationale virksomheder, især energiselskaber, der opererer i Danmark og som har behov for bistand med compliance overfor danske myndigheder, herunder med rådgivning om moms og energiafgifter, afgiftssuspension, regulering vedr. beredskabslagre og rapportering til internationale forureningsfonde.

Teams

Claus Spangenberg
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

EGN

360 grader

Rankings

Claus Spangenberg
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

Updates

Claus Spangenberg
er forfatter til nedenstående Updates:

Reviews

Claus Spangenberg
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Claus Spangenberg er specialiseret indenfor kommercielle kontraktforhold, fx i forbindelse med virksomhedshandler, etablering af samarbejdsforhold og udformning af rammeaftaler, ejeraftaler, leverancekontrakter og salgs- og leveringsbetingelser. Claus er desuden certificeret mediator og bistår parter i konflikt med at gennemføre forligsforhandlinger som led i mediation. Claus bruger også en pæn del af hans tid som bestyrelsesmedlem i en række selskabs- og fondsbestyrelser.

I et med IT-retten

Claus har mange års erfaring med rådgivning om IT- og teknologiret, herunder i forbindelse med systemanskaffelser, hvor han bistår i alle projektfaser, lige fra forhandling og udarbejdelse af kontrakt til implementering og godkendelse af systemer. Claus rådgiver også om portal- og cloud-løsninger, og om licensforhold og outsourcing.

Internationale kundeforhold

Desuden rådgiver Claus en række internationale virksomheder, især energiselskaber, der opererer i Danmark og som har behov for bistand med compliance overfor danske myndigheder, herunder med rådgivning om moms og energiafgifter, afgiftssuspension, regulering vedr. beredskabslagre og rapportering til internationale forureningsfonde.

Teams

Claus Spangenberg
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

EGN

360 grader

Rankings

Claus Spangenberg
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Claus Spangenberg
er forfatter til nedenstående Updates:

Reviews

Claus Spangenberg
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Specialer
Karriere

Lund Elmer Sandager

Lundgrens

Arthur Andersen Advokataktieselskab

Revisionsfirmaet Arthur Andersen

Uddannelse

Advokat 1987

Cand.jur., Københavns Universitet 1984

Certificeret mediator, 2005

Certificeret coach (ICF, ACC 2011)

Medlemskaber

Dansk IT

Mediationsinstituttet

Mediatoradvokater

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsminiseret/Civilstyrelsen

Sprog

Dansk

Engelsk

Formalia

Claus Spangenberg

(+45) 2524 5111

csp@aumento.dk

 

Advokat Claus Spangenberg (43376209), er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Claus Spangenberg er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Claus Spangenberg har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning