Peter Fredslund
Specialer
Karriere

Det Danske selskab for byggeret

Foreningen Procedureadvokater

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Udannelse

Møderet for Højesteret, 2013

Møderet for Landsret, 2008

Advokat, 2005

Advokatfuldmægtig, 2002

Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Medlemskaber

Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)

Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S

Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelse

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Formalia

Peter Fredslund

(+45) 2280 7356

pf@aumento.dk

Advokatanpartsselskabet Peter Fredslund (32277152), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Peter Fredslund er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Peter Fredslund har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Det Danske selskab for byggeret

Foreningen Procedureadvokater

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Udannelse

Møderet for Højesteret, 2013

Møderet for Landsret, 2008

Advokat, 2005

Advokatfuldmægtig, 2002

Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Specialer

Entrepriseret
Fast ejendom og byggeri
Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Profil

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Erhvervsret

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Restauration

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Entreprise

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peters rådgivning

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.

Teams

Peter Fredslund
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Peter Fredslund
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Updates

Peter Fredslund
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Peter Fredslund
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Peter Fredslund beskæftiger sig navnlig med erhvervsretten og entrepriseretten.

Erhvervsret

Inden for erhvervsretten har han særligt fokus på den rådgivning, der omgiver de små og mellemstore virksomheder, herunder i relation til selskabsstiftelse, ejeraftaler, køb og salg af virksomheder, fusioner og spaltninger, ansættelse og afskedigelse, samarbejdsaftaler, rekonstruktion af nødlidende virksomheder og køb, salg og leje af fast ejendom.

Restauration

Peter Fredslund har desuden en særlig ekspertise inden for restaurationsområdet, hvor han er fast advokat for en række førende aktører, som han bistår med bl.a. køb, salg, finansiering og bevilling.

Entreprise

Inden for entrepriseområdet rådgiver Peter Fredslund om såvel forløbet omkring aftaleindgåelsen, som om ansvaret ved mangler, herunder rådgiveransvar. Klienterne tæller såvel bygherrer som entreprenører og de tekniske rådgivere.

Derudover fører Peter Fredslund rets- og voldgiftssager inden for et bredt spektrum af emner med udspring i de ovenfor nævnte.

Peters rådgivning

Peter Fredslund lægger vægt at yde en rådgivning, der "når hele vejen rundt" og er ofte sparringspartner for f.eks. ejerledere og iværksættere på emner som ikke er strengt juridiske, men som også har taktiske og strategiske dimensioner.

Teams

Peter Fredslund
er en del af nedenstående Aumento Teams:
No items found.
Ved større sager sammensættes særlige teams på tværs af juridiske specialer herunder advokater, fuldmægtige, jurastuderende og administrative medarbejdere med det formål at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Rankings

Peter Fredslund
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:
No items found.

Updates

Peter Fredslund
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Peter Fredslund
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
No items found.
Karriere

Det Danske selskab for byggeret

Foreningen Procedureadvokater

Frivillig rådgiver i Københavnske Advokaters Retshjælp siden 2005

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet

Uddannelse

Møderet for Højesteret, 2013

Møderet for Landsret, 2008

Advokat, 2005

Advokatfuldmægtig, 2002

Cand.jur. Københavns Universitet og Southampton Solent University, 2002

Medlemskaber

Beskikket censor på jurauddannelsen på Københavns Universitet

Beskikket censor på advokateksamens retssagsprøve (udpeget af Justitsministeriet)

Medlem af bestyrelsen (formand), Causa Consulting A/S

Medlem af bestyrelsen (formand), Blueprint Learning ApS

Det danske Advokatsamfund

Beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelse

Sprog

Skandinavisk

Engelsk

Formalia

Peter Fredslund

(+45) 2280 7356

pf@aumento.dk

Advokatanpartsselskabet Peter Fredslund (32277152), er organiseret som anpartsselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

Advokat Peter Fredslund er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Peter Fredslund har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning