loading...
Frifindelse i sag om huseftersyn for millioner

Frifindelse i sag om huseftersyn for millioner

Sælger ikke ansvarlig for mangler ved ejendom oprindelig opgjort til kr. 1.800.000. Sælger dog ansvarlig for kr. 195.000.

Advokat (H) og partner Nikolaj Kjær har netop fået medhold i en sag, hvor han repræsenterede sælger af en fast ejendom. Sælger havde solgt en ejendom inden for huseftersynsordningen, men blev sagsøgte for påståede mangler for kr. 1.800.000.  Sagen blev ført ved Byretten.

Udgangspunktet for mangelsansvar i forbindelse med salg inden for huseftersynsordningen er, at disse alene kan gøres gældende over for sælger

  1. hvis der er tale om forhold, der er i strid med offentligretlige forskrifter,
  2. indeståelser
  3. hvor der udvist grov uagtsomhed.

Sagen overordnet

I sagen var der i forbindelse med salget udarbejdet tilstands – og elinstillationsrapport. I den forbindelse havde sælger bidraget med supplerende oplysninger/antagelser om bl.a. isoleringstykkelse i en sekundær bygning. Køber påstod sælger ansvarlig for disse oplysninger samt for at opbygningen af den sekundære bygnings betongulv var i overensstemmelse med et mere end 50 år gammelt byggeandragende.

Byrettens resultat

Byretten kom frem til, at sælgeren alene var ansvarlig for nogle mindre mangler vedrørende en vådrumsmembran, idet dette forhold var i strid med offentlige forskrifter. Sælger, der var repræsenteret af advokat (H) Nikolaj Kjær, blev således frifundet for langt størstedelen af kravet (mere end 80 %), men dømt til betaling af kr. 195.000 kr.

Sagen er anket til Landsretten af køber.

Spørgsmål til sagen i øvrigt kan rettes til advokat (H) og partner Nikolaj Kjær: nk@aumento.dk