Specialer
Karriere

Advokat, Lønberg & Leth Christensen, 2011-2016

Advokat, Arnfred Advokater, 2011

Advokatfuldmægtig, Arnfred Advokater, 2008-2011

Udannelse

Advokat, 2011

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

HA (jur.), Copenhagen Business School, 2004

Medlemskaber
Sprog

Engelsk

Skandinaviske sprog

Formalia

Nikolaj Kjær

(+45) 2873 3000

nk@aumento.dk

 

Kjær og Partnere Advokatpartnerselskab (CVR.nr. 39197545), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Nikolaj Kjær er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Nikolaj Kjær har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning

Karriere

Advokat, Lønberg & Leth Christensen, 2011-2016

Advokat, Arnfred Advokater, 2011

Advokatfuldmægtig, Arnfred Advokater, 2008-2011

Udannelse

Advokat, 2011

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

HA (jur.), Copenhagen Business School, 2004

Specialer

Køb og salg af virksomheder
Fast ejendom og byggeri
Inkasso og konkurs
Proces og konfliktløsning
Testamente og arv
Bolig og udlejning
Sprog

Engelsk

Skandinaviske sprog

Profil

Nikolaj Kjær er advokat med møderet for Højesteret og arbejder til daglig med retssagsførelse.

 

Baggrund

Nikolaj Kjær har ført talrige retssager for by – og landsretter og har opnået møderet for landsretterne i 2013 samt møderet for Højesteret i 2018.

 

Nikolaj Kjær har med mere end 10 års erfaring i retssagsførelse oparbejdet en omfattendeproceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

 

Nikolaj Kjær har endvidere beskæftiget sig med erhvervsrådgivning for mellemstore virksomheder og siddet i flere selskabsbestyrelser.

‍‍

Derudover har Nikolaj Kjær specialiseret sig inden for lejeretten – både erhverv og bolig – ligesom Nikolaj Kjær har bistået med ejendomsretlige due diligence opgaver med en række større ejendomstransaktioner.

Endelig yder Nikolaj Kjær rådgivning inden for størstedelen af privatretten, herunder familie- og arveret, f.eks. i forbindelse med ægtefælleskifter, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt dødsbobehandling.

Nikolaj Kjær yderen personlig og resultatskabende rådgivning med fokus på klientens ønsker og behov.

Teams

Nikolaj Kjær
er en del af nedenstående Aumento Teams:
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Offentlige afgørelser

Nikolaj Kjær har ført flere sager for by- og landsret, der har resulteret i offentliggørelse af afgørelserne, senest Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3398 Ø om erstatning og forholdsmæssigt afslag i forbindelse med arealmangler på fast ejendom.

Heriblandt kan fremhæves flere. Den seneste er offentliggjort i Tidsskrift for Bolig – og Byggeret 2023, side 124 og drejer sig om forbedringsforhøjelse i lejen som følge af installation af elevator.(TBB2023.125)

 

Derudover er der offentliggjort en i Ugeskrift for Retsvæsen 2022, side 3961 der drejer sig om, hvorvidt en overtrædelse af markedsføringsloven var forældet efter forældelsesloven. Sagen havde endvidere nogle konkurrenceretlige problemstillinger (UFR 2022.3961). I Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3398 Ø har Nikolaj Kjær også fået offentliggjort en afgørelse om erstatning og forholdsmæssigt afslag i forbindelse med areal mangler på fast ejendom.

 

Nikolaj Kjær har også fået sager offentliggjort i Tidsskrift for Bolig – og Byggeret 2016 (TBB 2016.911) og Forsikrings – og Erstatningsretlig Domssamling 2014 (FED 2014.58).

Rankings

Nikolaj Kjær
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

Nikolaj Kjær

Updates

Nikolaj Kjær
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Nikolaj Kjær
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:

Profil

Nikolaj Kjær er advokat med møderet for Højesteret og arbejder til daglig med retssagsførelse.

 

Baggrund

Nikolaj Kjær har ført talrige retssager for by – og landsretter og har opnået møderet for landsretterne i 2013 samt møderet for Højesteret i 2018.

 

Nikolaj Kjær har med mere end 10 års erfaring i retssagsførelse oparbejdet en omfattendeproceserfaring, der gør ham i stand til at varetage klientens interesser på en effektiv og tryghedsskabende måde.

 

Nikolaj Kjær har endvidere beskæftiget sig med erhvervsrådgivning for mellemstore virksomheder og siddet i flere selskabsbestyrelser.

‍‍

Derudover har Nikolaj Kjær specialiseret sig inden for lejeretten – både erhverv og bolig – ligesom Nikolaj Kjær har bistået med ejendomsretlige due diligence opgaver med en række større ejendomstransaktioner.

Endelig yder Nikolaj Kjær rådgivning inden for størstedelen af privatretten, herunder familie- og arveret, f.eks. i forbindelse med ægtefælleskifter, udarbejdelse af ægtepagter og testamenter samt dødsbobehandling.

Nikolaj Kjær yderen personlig og resultatskabende rådgivning med fokus på klientens ønsker og behov.

Teams

Nikolaj Kjær
er en del af nedenstående Aumento Teams:
I større sager sammensættes på tværs af juridiske specialer, advokater, administrative og jurastuderende medarbejdere særlige teams for at sikre optimal og komplet rådgivning.

Highlights

Offentlige afgørelser

Nikolaj Kjær har ført flere sager for by- og landsret, der har resulteret i offentliggørelse af afgørelserne, senest Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3398 Ø om erstatning og forholdsmæssigt afslag i forbindelse med arealmangler på fast ejendom.

Heriblandt kan fremhæves flere. Den seneste er offentliggjort i Tidsskrift for Bolig – og Byggeret 2023, side 124 og drejer sig om forbedringsforhøjelse i lejen som følge af installation af elevator.(TBB2023.125)

 

Derudover er der offentliggjort en i Ugeskrift for Retsvæsen 2022, side 3961 der drejer sig om, hvorvidt en overtrædelse af markedsføringsloven var forældet efter forældelsesloven. Sagen havde endvidere nogle konkurrenceretlige problemstillinger (UFR 2022.3961). I Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 3398 Ø har Nikolaj Kjær også fået offentliggjort en afgørelse om erstatning og forholdsmæssigt afslag i forbindelse med areal mangler på fast ejendom.

 

Nikolaj Kjær har også fået sager offentliggjort i Tidsskrift for Bolig – og Byggeret 2016 (TBB 2016.911) og Forsikrings – og Erstatningsretlig Domssamling 2014 (FED 2014.58).

Rankings

Nikolaj Kjær
har opnået ranking i nedenstående guides og kategorier:

Legal500 2023 - Dispute Resolution - Top Tier 4

Nikolaj Kjær is a real estate civil litigation expert who focuses on commercial and private leases.

"Nikolaj Kjær guided us in the next steps in our case, even when we were almost giving up because we were exhausted. He gave us hope and helped us through the whole case."

"Nikolaj Kjær is very professional and has helped us out throughout the entire process."

Legal500 2023 - Real Estate and construction

litigation specialist Kjær advises on real estate financing disputes.

"Very fast and swift response when a case or problem is raised."

"Very straight forward consultancy with a quick response rate and an excellent understanding of business situations."

Legal 500 2022 - Real Estate and construction

Aumento law Firm handles the full gamut of issues relating to real estate and construction mandates. The group is jointly led by Henrik Hjortsholm, Thomas O. Q. Krüger and Nikolaj Kjær who all have extensive expertise in real estate transactions, including leasings and property developments. Kjær also has significant litigation experience, with the right to appear before the High Courts and the Supreme Court.

"Nikolaj Kjaer knows a lot about the subject and is always available and delivers a lot of value for a very reasonable fee"

Nikolaj Kjær

Updates

Nikolaj Kjær
er forfatter til nedenstående Updates:
No items found.

Reviews

Nikolaj Kjær
har fået anmeldelser fra bl.a. nedenstående tilfredse klienter:
I have been more than pleased having Nikolaj Kjær as my lawyer. At any time, I would recommend him as a professional dedicated lawyer with the focus on the objective

Søren Dalhoff

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær
Jeg har benyttet mig af Nikolaj Kjær de sidste par år i forbindelse med købet af en lejlighed, hvor der var skjulte fejl og mangler som ikke var oplyst før købet. Sagen endte i Landsretten hvor Nikolaj formåede at vinde sagen for mig. Det har været et godt og informativt forløb, stor tak til Nikolaj og hans proaktive arbejdsgang. Han har været villig til at forklare forløbet løbende efter aftale.

Patrick Pedersen

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær
Jeg vil gerne på det stærkeste anbefale advokat Nikolaj Kjær. Efter at have fået hans råd og assistance i min sag i først huslejenævnet og siden ankeinstansen, har han sikret mig en fair, superprofessionel og sikker behandling - der tilmed sikrede, at vi vandt vores sag. Tusind tak.

Connie Hansen

Anbefaling af advokat - Nikolaj Kjær
Nikolaj Kjær får min varmeste anbefaling! Han er hurtig og effektiv, og giver god sparring. Har brugt ham i forbindelse med en sag, hvor vi skulle undgå betaling af overpris ifm. handel af andelsbolig. Nikolaj var hurtig til at sætte sig ind i sagen, og foreslå en strategi, som i sidste ende var stærkt medvirkende til, at vi endte med en aftale om salg uden at betale overpris. Vi havde hele vejen i forløbet en klar fornemmelse af, at Nikolaj var den rigtige medspiller i en delikat balancegang, hvor handlen skulle gå igennem uden at risikere, at sælger sprang fra handlen.

Henrik Senfer

Nikolaj Kjær
Nikolaj kan noget særligt… Han har en skarp indlevelsesevne, situationsfornemmelse og er meget empatisk. Det gør en forskel! Han sætter ydmygt tydelige rammer for et kommende samarbejde. Han er ærlig og ikke bange for rationelt, at skære igennem og sige: ”Hvad gør vi bedst her, så det virker for dig.?” Nikolaj får min varmeste anbefaling, dette taget i betragtning af at jeg aldrig har mødt ham, men vi kun har talt over telefonen. Nikolaj gør en forskel....

Susanne Jensen

Nikolaj Kjær
Jeg kan varmt anbefale Nikolaj Kjær for hans yderst professionelle advokatarbejde. Nikolaj har en dyb viden indenfor sit område og er desuden rar at arbejde sammen med.

Oliver Dirks-Steinmoen

Nikolaj Kjær
Specialer
Karriere

Advokat, Lønberg & Leth Christensen, 2011-2016

Advokat, Arnfred Advokater, 2011

Advokatfuldmægtig, Arnfred Advokater, 2008-2011

Uddannelse

Advokat, 2011

Cand.jur., Københavns Universitet, 2008

HA (jur.), Copenhagen Business School, 2004

Medlemskaber
Sprog

Engelsk

Skandinaviske sprog

Formalia

Nikolaj Kjær

(+45) 2873 3000

nk@aumento.dk

 

Kjær og Partnere Advokatpartnerselskab (CVR.nr. 39197545), er organiseret som partnerselskab og etableret på Ny Østergade 3, 1101 København K.

 

Advokat Nikolaj Kjær er beskikket af Justitsministeriet/Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Nikolaj Kjær har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, policenummer 156-08654435-14012 med en dækning på 50 mio. DKK, og har stillet garanti hos HDI Danmark efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat. Ansvarsforsikringen dækker uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klagevejledning